Atsiliepimai po koncertų, skirtų Claude Debussy atminimui

Lapkričio 8 ir 9 dienomis Kaune ir Vilniuje vyko koncertai, skirti romantiškajam Claude Debussy (1862 – 1918).
Jų metu VDU MA doc. D. Račys su savo mokiniais atliko 24 preliudus…

Plačiau apie tai čia