Dainavimo meistriškumo kursai

Lapkričio 24d. VDU Muzikos akademijoje vyko operos dainininkės (sopranas), vizituojančios profesorės (Universitaet fuer Musik und darstellende Kunst Graz, Austrija; Montanunivestitaet Leoben, Austrija; Washington University Seattle, JAV ir kt.); vieno didžiausio Steyer`io krašto muzikos festivalio „Steierische Kulturstrasse“ direktorės Sahros Kettner dainavimo meistriškumo kursai.
Sahra Kettner debiutavo Johannesburg`o , (Pietų Afrika) operos teatro scenoje; dainavo Italijos operų teatruose, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje;
Dainininkę visada žavėjo bel canto bei verismo muzika (tobulinosi pas žymius dainavimo prof.Gita Denise; Elisabeth Connel (Londonas); Emma Rienzi (Roma) ir kt.), tad didžiausią dėmesį dainavimo meistriškumo kursų metu ji skyrė šiems balso formavimo ir muzikiniams aspektams.
Kurse dalyvavo VDU muzikos akademijos studentai bei absolventai – dainininkai: Inga Gykytė, Ingrida Laurinaitienė, Evelina Sakalauskaitė, Renata Varnagirytė, Karina Ivanickytė, Kazimieras Ivanovas, Jurgis Kemežys, Nerijus Šatinskas, akomponavo VDU muzikos akademijos vyriausias koncertmeisteris Dainius Kepežinskas.
Sahra Kettner išreiškė susižavėjimą mūsų jaunųjų dainininkų balsais, gražia kantilena, išlygintu rezonanciniu skambėjimu, muzikalumu ir dideliu noru mokytis.
Dėkojame Sahrai už nuostabų laiką praleistą mūsų VDU muzikos akademijoje, tikslias ir naudingas pastabas bei idėjas.