Gabūs vaikai – 20192019 vasario 28 ir kovo 1 d.d. VDU Muzikos akademijoje svečiavosi visas būrys įvairių Kauno miesto gimnazijų mokinių, dalyvaujančių Gabių vaikų 2019 projekte. Šiame projekte, kurį inicijavo Kauno m. savivaldybės Švietimo skyrius, kartu su kitomis Kauno m. aukštosiomis mokyklomis jau ne pirmi metai dalyvauja ir VDU Muzikos akademija.

Šiomis dienomis su muzikos akademija susipažino gabiausi Kauno miesto gimnazijų ir mokyklų trečių klasių moksleiviai. Profesorės Audronės Eitmanavičiūtės pamokose „Muzikos prigimtis ir išraiškos priemonės“ aktyviai dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Profesorei noriai talkino ne tik lietuviai studentai, bet ir užsieniečiai, studijuojantys jos ir prof. Sabinos Martinaitytės klasėje:

 • Giedrė Cicėnaitė
 • Vita Džulna
 • Rokas Jasikas
 • Matas Jonaitis
 • Monika Jatužaitė
 • Irina Krasnenko
 • Gabrielė Kuzmickaitė
 • Ugnė Matukaitytė
 • Gytis Murauskas
 • Aizhan Sultanova
 • Linmao Zhang

Pamokas labai papuošė ir profesionalus pianistės Kotrynos Kaklauskaitės akomponavimas.