Išvyka bei koncertas Italijoje

Š.m. sausio 21 – 25 dienomis VDU Muzikos akademijos pedagogai – dainavimo katedros doc. Rita Novikaitė ir fortepijono katedros dėstytojas Dainius Kepežinskas pagal Erasmus studijų programą dalijosi savo profesinėmis žiniomis su F.Cileos universiteto (Reggio Calabria, Italija) dėstytojais ir studentais.
Drauge su jais išvyko ir grupė dainavimo katedros studentų (Evelina Sakalauskaitė, Inga Gykytė, Barbora Lazauskytė, Renata Varnagirytė, Kazimieras Ivanovas), kurie aktyviai dalyvavo dainavimo meistriškumo pamokose.
Docentė Rita Novikaitė džiaugėsi ir buvo maloniai nustebinta F.Cileos universiteto studentų aktyvumu, kai kurie dainavo užsiėmimuose visas tris meistriškumo kursų sesijos dienas. Visą šį laiką mokymosi procesą stebinčiųjų buvo pilna auditorija.
Taip pat F.Cileos universiteto ir Reggio Calabrijos miesto bendruomenėms buvo surengtas VDU MA dainavimo katedros ir kursuose dainavusių F.Cileos universiteto studentų koncertas, kurį vainikavo audringi italų publikos aplodismentai bei maloni F.Cileos universiteto direktorės Mariellos Grande padėka.
Ši kelionė ne tik padėjo plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, sustiprino dviejų muzikinių institucijų ryšį ir atvėrė naujas galimybes tolesnei draugystei, bet didelį įspūdį padarė širdingas priėmimas, žmonių dėmesingumas bei draugiškumas, nuostabi Pietų Italijos gamta ir saulė.