Kompiuterinio raštingumo testo laikymas pirmakursiams

VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai turi laikyti kompiuterinio raštingumo testą pagal bendrojo išsilavinimo standarto reikalavimus. Jo neišlaikę studentai privalo pirmame arba antrame semestre studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką iš B grupės pasirenkamų dalykų grupės. Išlaikiusieji kompiuterinio raštingumo testą atleidžiami nuo B grupės „Kompiuterinio raštingumo“ dalyko.

Į studijas Kaune įstojusiems studentams testas vyks rugpjūčio 29 d. (antradienį) Kaune, VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) pagal pateiktą tvarkaraštį:
Laikas S. Daukanto g. 28
Didžioji salė

12 – 13 val. MUZIKOS AKADEMIJA

Atlikimo menas
Muzikos pedagogika

 

Ateidami laikyti testo nepamirškite asmens tapatybės dokumento.

Kompiuterinio raštingumo testo rezultatai skelbiami 2017 08 30 universiteto interneto svetainėje www.vdu.lt
Kompiuterinio raštingumo testo gali nelaikyti:

Įstojusieji į Informatikos sistemų ar Multimedijos ir interneto technologijų studijų programas.
Turintys ECDL pažymėjimus. Pažymėjimo kopijas būtina pristatyti testavimo komisijai rugpjūčio 29 d. arba atsiųsti el. paštu dek@if.vdu.lt iki rugpjūčio 30 d. laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą.
Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į rugpjūčio 29 d. vyksiantį testą arba galima iš anksto atnešti į VDU Informatikos fakulteto dekanatą (Vileikos g. 8, 409 kab.). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima juos atsiųsti el. paštu dek@if.vdu.lt, laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą.
Įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau išlaikiusiems testą reikia užpildyti prašymą dėl testo užskaitymo VDU Informatikos fakulteto dekanate (Vileikos g. 8, 409 kab.) arba VDU Studentų centre (S. Daukanto g. 27, 206 kab.).
Norintys klausyti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“.