VDU MA IR JAPONIJOS AMBASADOS BENDRADARBIAVIMO AKIMIRKOS

VDU Muzikos akademija glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos ambasada ir Japonijos ambasados kultūros skyriumi, organizuojant įvairius muzikinius renginius. Birželio 28d. Sugiharos namuose Kaune vyko susitikimas su Japonijos ambasadoriumi Toyoei Shigeeda, kuris įteikė padėkos raštą dažytojų organizacijos „Tokon International“ vadovui Taihei Ikeda. „Tokon International“ 2017 m., kartu su 60-čia savanorių dažytojų, iš Japonijos atvyko į Lietuvą atnaujinti Sugiharos namų fasado. „Tokon International“ prisidėjo ne tik prie Sugiharos namų, bet ir prie vienos iš Kauno J.Dobkevičiaus progimnazijos klasių atnaujinimo. Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda išreiškė savo dėkingumą už Lietuvos organizacijų, taip pat ir VDU Muzikos akademijos, neįkainojamą indėlį mainuose su Japonija.

Nuotraukų galerija