Reikalavimai 2019

VDU Muzikos akademija

Stojamųjų egzaminų reikalavimai 2019

AKORDEONAS
Grojimas

 • –  Polifoninis kūrinys (imitacinė polifonija su 3 ar daugiau balsų);
 • –  Ciklinės formos kūrinys arba jo dalis (dalys);
 • –  Dvi skirtingo charakterio pjesės.

Visa programa atliekama mintinai.

Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
CHORO DIRIGAVIMAS
Dirigavimas

 • – Paruošti dvejus skirtingų stilių arba charakterių kūrinius iš mišraus choro repertuaro (vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu: kantata, operos scena, oratorijos ar mišių dalis);
 • – Mintinai meniškai paskambinti fortepijonu kūrinį ir kūrinio su akompanimentu choro partitūrą. Akompanimentą pagroti iš natų ir mintinai padainuoti kūrinio a cappella balsus;
 • – Padainuoti solo sau akompanuojant fortepijonu pasirinktą vokalinį kūrinį (klasikinė arija, arijietė, romansas, originali ar harmonizuota liaudies daina)
 • – Egzamino metu tikrinamos pagrindinės solfedžio, muzikos teorijos ir harmonijos žinios (menų mokyklos, muzikos gimnazijos, konservatorijos, kolegijos programų lygmuo).
Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
DAINAVIMAS
Dainavimas

 • – lietuvių liaudies daina atliekama a cappella;
 • – vokalizė;
 • – lietuvių liaudies harmonizuota daina (siužetinio turinio kelių posmų lietuvių harmonizuota liaudies daina);
 • – kūrinys pasirinktinai

Visa programa atliekama mintinai. Kūrinių atlikimo eiliškumą nustato pats stojantysis.

Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
DŽIAZAS
Džiazo instrumentalistams:

Atliekamos dvi skirtingo žanro džiazo pjesės.

Privalumas – savo kūryba, improvizacija ar aranžuotė.

Reikalavimai negrojantiems džiazo:

 • – 1 variantas: stambios formos kūrinys ir polifoninis kūrinys/etiudas/pjesė (priklausomai nuo instrumento);
 • – 2 variantas: dvi skirtingo charakterio ir tempo pjesės;

Džiazo dainininkams:

 • – Trys skirtingo žanro kūriniai.

  Privalumas – džiazo stiliaus kūriniai, savo kūryba, improvizacija, aranžuotė, pritarimas fortepijonu ar kitu instrumentu.

Pokalbio tema:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
FORTEPIJONAS
Grojimas:

 • – J. S. Bach‘o Preliudas ir fuga iš GTK I arba II tomo;
 • – Klasikinės sonatos Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi);
 • – arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);
 • – virtuozinis etiudas.
Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
STYGINIAI INSTRUMENTAI
Grojimas:

 • – gama;
 • – etiudas arba kapričas;
 • – polifoninio kūrinio instrumentui solo dalis;
 • – stambios formos kūrinys (I arba II ir III koncertų dalys);
 • – pjesė
Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;
PUČIAMIEJI IR MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI
Grojimas:

 • – Stambios formos kūrinys (I arba II ir III dalys);
 • – Dvi skirtingo charakterio pjesės (kantileninė ir virtuozinė);
 • – Gamų ir skaitymo iš lapo įgūdžių patikrinimas;
Pokalbio temos:

 • –  Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė;
 • –  Motyvacija studijoms;