Jazz department

Lect. Leonardas Bėkša


Assoc. Prof. ARVYDAS JOFFĖ


CRIS
arvydas.joffe@vdu.lt

Assoc. Prof. Tomas Kutavičius


lect. Juste Sakalyte


Lect. Rolandas Babraitis


Assist. Tadas Petkevičius-Grajauskas


CRIS
tadas.petkevicius-grajauskas@vdu.lt

Assist. Mindaugas Apulskis


Assist. Augustas Baronas


CRIS
augustas.baronas@vdu.lt