Dainavimo katedra

Dainavimo katedros aprašas.

 

Vedėjas prof. Tomas Ladiga


Prof. Vladimiras Prudnikovas


Prof. Julius Geniušas


Prof. Sabina Martinaitytė


Prof. Audronė Eitmanavičiūtė


Doc. Nerijus Petrokas


Doc. Danielius Vėbra


Lekt. Raminta Vaicekauskaitė


Doc. Stanislava Garbatavičiūtė


Doc. Birutė Sodaitytė


Lekt. Gediminas Maciulevičius


Doc. Nomeda Kukulskienė


Lekt. Aleksandras Jankauskas


Asist. Mindaugas Zimkus


Asist. Žermena Buliauskaitė-Lunskienė


  • CV
  • zermena.buliauskaite-lunskiene@vdu.lt

Lekt. Andrejus Apšega


  • Andrejus Apšega
  • CV