Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra

Muzikos pedagogikos skyriaus aprašas.

Vedėjas prof. Artūras Dambrauskas


Doc. dr. Daiva Bukantaitė


Doc. dr. Emilija Sakadolskis


Doc. Rolandas Daugėla


Doc. dr. Sigitas Mickis


Lekt. dr. Rimantas Astrauskas


Lekt. Jolanta Bernotaitienė


doc. Ksaveras Plančiūnas


Doc. Šviesė Čepliauskaitė


lekt. Dainius Druskis


lekt. Dr. Eirimas Velička


lekt. dr. Gintarė Vaitonytė