Erasmus

Erasmus programa Muzikos akademijos studentams suteikia galimybę įgyti patirties aukštojo mokslo srityje daugelyje europinių universitetų. Išvykę mokytis pagal šią programą studentai gali pagerinti savo užsienio kalbos įgūdžius, susipažinti su kitos šalies kultūra, žmonėmis ir įgiją platesnį suvokimą apie savo studijuojamą specialybę. Muzikos akademija yra sudariusi sutartis su įvairių šalių aukštojo mokslo institucijomis, apie kurias platesnę informaciją galite rasti čia.

Erasmus+ programa

Studentai taip pat gali išvykti mokytis arba atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą. Pagrindinis Erasmus+ programos tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas; dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose projektuose, stažuotėse, visuomeninėje veikloje užsienyje ir Lietuvoje; gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Daugiau apie Erasmus+programą.

Erasmus+ praktika

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos ES darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius savo pasirinktos specialybės įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą, kultūrą ir susipažinti su vietiniais gyventojais.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie turi priimančios įmonės / organizacijos sutikimą juos priimti Erasmus+ praktikai.

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 •  studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 •  studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 •  dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai.

Daugiau apie Erasmus praktiką.

Erasmus dėstytojams ir administracijos darbuotojams

VDU dėstytojai bei administracijos darbuotojai taip pat turi galimybę pasinaudoti Erasmus+ programa. Dėstytojai gali išvykti Erasmus+ dėstymo vizitui į pasirinktą partnerinę aukštojo mokslo instituciją (AMI). Plačiau apie dėstymo vizitus.

Administracijos darbuotojai taip pat gali išvykti mokymosi vizitui į vieną iš VDU partnerinių Erasmus+ AMI, ar įmonę / organizaciją. Plačiau apie mokymosi vizitus.

Kviečiame Muzikos akademijos studentus, dėstytojus ir darbuotojus pasinaudoti unikalia galimybe ir įgyti tarptautinės patirties!

 

ERASMUS+ PROGRAMOS PARTNERIAI: 

 

No.  Higher Education Institution  Erasmus ID  Country 
1. Mozarteum University Salzburg A SALZBUR02 AT
2. University of Music Karlsruhe D KARLSRU03 DE
3. University of Music Saar D SAARBRU08 DE
4. University of Music Franz Liszt Weimar D WEIMAR02 DE
5. Estonian Academy of Music and Theatre EE TALLINN03 EE
6. Conservatory of Music „Domenico Cimarosa“ I AVELLIN01 IT
7. Conservatory of Music Niccolo Piccinni I BARI03 IT
8. Conservatory of Music Giovanni Pierluigi in Palestrina I CAGLIAR02 IT
9. Conservatory of Como (Conservatory of Music G. Verdi in Como) I COMO04 IT
10. Conservatory of Cosenza I COSENZA03 IT
11. Girolamo Frescobaldi Conservatory I FERRARA02 IT
12. Licinio Refice Conservatory of Music I FROSINO02 IT
13. Conservatory of Music G.Verdi in Milano I MILANO09 IT
14. Conservatory of Music „Arrigo Boito“ I PARMA02 IT
15. Conservatory of Music Luisa D’Annunzio I PESCARA01 IT
16. Conservatory of Music „F.Cilea“ I REGGIO03 IT
17. Conservatory of Music „Santa Cecilia“ I ROMA09 IT
18. Conservatory of Music F. Torrefranca in Vibo Valentia I VIBO-VA01 IT
19. Jazeps Vitols Latvian Academy of Music LV RIGA05 LV
20. University of Malta MT MALTA01 MT
21. Hanze University of Applied Sciences NL GRONING03 NL
22. Jan Dlugosz University in Czestochowa PL CZESTOC02 PL
23. Academy of Music in Krakow PL KRAKOW09 PL
24. The Fryderyk Chopin University of Music PL WARSZAW09 PL
25. Academy of Music in Wroclaw PL WROCLAW06 PL
26. Lund University S LUND01 SE
27. University of Music and Drama Hamburg D HAMBURG05 DE
28. Kunstuniversitat Graz A GRAZ03 AT
29. Daugavpils University LV DAUGAVP01 LV
30. A. Scarlatti“ State Conservatory of Music IT IPALERMO04 IT
31. Adiyaman University TR ADIYAMAN01 TR