Išvykstantiems studentams

Erasmus programa Muzikos akademijos studentams suteikia galimybę įgyti patirties aukštojo mokslo srityje daugelyje europinių universitetų. Išvykę mokytis pagal šią programą studentai gali pagerinti savo užsienio kalbos įgūdžius, susipažinti su kitos šalies kultūra, žmonėmis ir įgiją platesnį suvokimą apie savo studijuojamą specialybę. Muzikos akademija yra sudariusi sutartis su įvairių šalių aukštojo mokslo institucijomis.

Erasmus+ programa

Studentai taip pat gali išvykti mokytis arba atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą. Pagrindinis Erasmus+ programos tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas; dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose projektuose, stažuotėse, visuomeninėje veikloje užsienyje ir Lietuvoje; gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Erasmus+ praktika

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos ES darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius savo pasirinktos specialybės įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą, kultūrą ir susipažinti su vietiniais gyventojais.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie turi priimančios įmonės / organizacijos sutikimą juos priimti Erasmus+ praktikai.

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 •  studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 •  studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 •  dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai.

Erasmus dėstytojams ir administracijos darbuotojams

VDU dėstytojai bei administracijos darbuotojai taip pat turi galimybę pasinaudoti Erasmus+ programa. Dėstytojai gali išvykti Erasmus+ dėstymo vizitui į pasirinktą partnerinę aukštojo mokslo instituciją (AMI).

Administracijos darbuotojai taip pat gali išvykti mokymosi vizitui į vieną iš VDU partnerinių Erasmus+ AMI, ar įmonę / organizaciją.

Kviečiame Muzikos akademijos studentus, dėstytojus ir darbuotojus pasinaudoti unikalia galimybe ir įgyti tarptautinės patirties!

Daugiau informacijos suteiks Muzikos akademijos Tarptautinių ryšių koordinatorius Dominykas Šimonis, el.paštas: dominykas.simonis@vdu.lt