Stojantiems

Kaip įstoti į VDU?

Vytauto Didžiojo universitetas priima į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas asmenis, turinčius dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojantieji priimami pagal konkursiniu balu grindžiamą tvarką, nustatytą universiteto priėmimo taisyklėse. Priėmimas į VDU nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuojamas trimis etapais. Išsamesnę informaciją apie stojimą į Vytauto didžiojo universitetą galite rasti tinklalapyje bei  http://www.lamabpo.lt/.

Taip pat maloniai kviečiame būsimus studentus atvykti į nemokamas dėstytojų konsultacijas. Prieš atvykstant prašome susiderinti atvykimo datą ir laiką. Konsultacijų metu būsimiems studentams bus suteikiamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, padėsiantys išlaikyti stojamuosius egzaminus. Stojančiųjų konsultacijų tvarkaraštis.

Stojamųjų egzaminų reikalavimai į bakalauro pakopą 2021 m.

 Dėl stojamųjų egzaminų aprašų:

DĖL STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO

DĖL STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

BENDRAI VYKDOMŲ STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ SRITIES IR MENO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ATLIKIMO MENO EGZAMINO APRAŠAS

MUZIKOS PEDAGOGIKOS EGZAMINO APRAŠAS