Stojantiesiems

Kaip įstoti į VDU?

Vytauto Didžiojo universitetas priima į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas asmenis, turinčius dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojantieji priimami pagal konkursiniu balu grindžiamą tvarką, nustatytą universiteto priėmimo taisyklėse. Priėmimas į VDU nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuojamas trimis etapais. Išsamesnę informaciją apie stojimą į Vytauto didžiojo universitetą galite rasti tinklalapyje bei  http://www.lamabpo.lt/

Informacija stojantiesiems į menų ir pedagogikos studijas VDU

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į STUDIJŲ PROGRAMĄ „ATLIKIMO MENAS“ REPERTUATRO REIKALAVIMAI

Stojamasis egzaminas susideda iš dviejų dalių: grojimo arba dainavimo ar dirigavimo ir motyvacinio pokalbio iš pasirinktų studijų programos klausimų.

AKORDEONAS

Grojimas

–          Polifoninis kūrinys (imitacinė polifonija su 3 ar daugiau balsų);

–          Ciklinės formos kūrinys arba jo dalis (dalys);

–          Dvi skirtingo charakterio pjesės.

 

Visa programa atliekama mintinai.

Pokalbio temos:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

 CHORO DIRIGAVIMAS

Dirigavimas

–          paruošti dvejus skirtingų stilių arba charakterių kūrinius iš mišraus choro repertuaro (vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu: kantata, operos scena, oratorijos ar mišių dalis);

–          mintinai meniškai paskambinti fortepijonu kūrinį ir kūrinio su akompanimentu choro partitūrą; Akompanimentą pagroti iš natų ir mintinai padainuoti kūrinio a cappella balsus;

–          padainuoti solo sau akompanuojant fortepijonu pasirinktą vokalinį kūrinį (klasikinė arija, arijietė, romansas, originali ar harmonizuota liaudies daina);

–          egzamino metu tikrinamos pagrindinės solfedžio, muzikos teorijos ir harmonijos žinios (menų mokyklos, muzikos gimnazijos, konservatorijos, kolegijos programų lygmuo).

Pokalbio temos:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

 DAINAVIMAS

Dainavimas

–          siužetinio turinio kelių posmų arba išplėtota daina su akompanimentu

–          vokalizė,

–          kūrinys pasirinktinai (su akompanimentu)

–          liaudies daina atliekama a cappela

 

Visa programa atliekama mintinai. Kūrinių atlikimo eiliškumą nustato pats stojantysis.

Pokalbio tema:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

 DŽIAZAS

Trys skirtingų charakterių ir stilių džiazo muzikos kūriniai/kompozicijos. Privalumai:
– sava kūryba (pageidautina džiazo muzikos žanre ir stiliuose)
– aranžuotė
– spontaniška improvizacija (improvizacijos melodija turi atitikti kūrinio harmoninę progresiją, atspindėti kūrinio reprezentuojamo stiliaus bruožus, taip pat būti įvairi bei įdomi ritmikos ir grojimo/dainavimo artikuliacijų ir štrichų prasme).Siūlomi kūrinių/kompozicijų stiliai:
1 kūrinys – mažorinio arba minorinio 12 taktų bliuzo formos – gali būti archajiškas, svingo eros, 12/8 metre, arba modernesnis – bebop, hardbop, cool džiazo stiliuose.
2 kūrinys – pageidautina bosanova/samba, arba kitokiuose Lotynų Amerikos muzikos stiliuose.
3 kūrinys – džiazo baladė 4/4, 3/4, 12/8metre, arba laisvai pasirinkta pjesė, turinti savyje džiazo muzikai būdingų elementų – gali būti funk, fusion, soul, world muzikos stiliuose (su džiazui būdingais elementais).
Pokalbio tema:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

FORTEPIJONAS

Grojimas

–          J. S. Bacho preliudas ir fuga iš GTK I arba II tomo;

–          klasikinės sonatos Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi);

–          arba klasikinio koncerto Allegro dalis (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven);

–          virtuozinis etiudas.

Pokalbio temos:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

 STYGINIAI INSTRUMENTAI

Grojimas

–          gama;

–          etiudas arba kapričas;

–          polifoninio kūrinio instrumentui solo dalis;

–          stambios formos kūrinys (I arba II ir III koncertų dalys);

–          pjesė.

Pokalbio temos:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

PUČIAMIEJI IR MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI

Grojimas

–          stambios formos kūrinys (I arba II ir III dalys);

–          dvi skirtingo charakterio pjesės (kantileninė ir virtuozinė);

–          gamų ir skaitymo iš lapo įgūdžių patikrinimas.

Pokalbio temos:

–          Egzamino metu atliktos programos teorinė ir istorinė analizė

–          Motyvacija studijoms

Taip pat maloniai kviečiame būsimus studentus atvykti į nemokamas dėstytojų konsultacijas. Prieš atvykstant prašome susiderinti atvykimo datą ir laiką. Konsultacijų metu būsimiems studentams bus suteikiamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, padėsiantys išlaikyti stojamuosius egzaminus.

2023 Atlikimo meno Bakalauro studijų programos

konsultacijos stojantiesiems

(adresas V. Čepinskio g. 5 Kaunas)

Specialybė Konsultacijos laikas ir vieta Dėstytojas (būtina iš anksto susitarti)
Akordeonas kiekvieną trečiadienį 15- 17 val.

308 auditorijoje

doc. Povilas Velikis

+37068408898

Chorinis dirigavimas kiekvieną šeštadienį

10- 12 val. 205 auditorijoje

prof. Artūras Dambrauskas

+37062085696

Dainavimas kiekvieną pirmadienį 14- 16 val. 320 auditorijoje prof. Tomas Ladiga +3706567325
Džiazas kiekvieną ketvirtadienį

15- 17 val. 207 auditorijoje

lekt. Leonardas Bėkša +37067147721
Fortepijonas kiekvieną ketvirtadienį

12-14val. 222aud.

kiekvieną penktadienį 12-14val.

Auditorijos: 222, 230, 232.

doc. Donaldas Račys +37068211343
Pučiamieji instrumentai Kiekvieną pirmadienį 10- 12 val. 331 auditorijoje. doc. Vidmantas Kijauskas +37068852453
Styginiai instrumentai Kiekvieną pentadienį

120 14 val. 304 auditorijoje

prof. Raimondas Butvila

+37068508328

Stojamųjų egzaminų į studijų programą Atlikimo menas organizavimo ir vykdymo 2023 m. tvarkos aprašas

Konsultacija stojantiesiems į Muzikos akademijos Bakalauro Atlikimo meno studijų programą

2023 m. Birželio 21 dieną 13 val.

V. Čepinskio g. 5- 403 aud.

 

Informacija stojantiesiems į menų ir pedagogikos studijas VDU