Atvykstantiems studentams

Du kartus per metus, pavasario ir rudens semestre, skelbiama atranka VDU mobilumo stipendijai gauti. Atrankoje gali dalyvauti gerai besimokantys ir neturintys akademinių skolų. Dvišaliuose mainuose taip pat gali dalyvauti studentai, kurie jau yra prieš tai studijavę užsienyje pagal VDU dvišalių mainų ar kitą programą.

Atrankos kriterijai:

  • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
  • studento motyvacija;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Daugiau informacijos suteiks Muzikos akademijos Tarptautinių ryšių koordinatorius Dominykas Šimonis, el.paštas: dominykas.simonis@vdu.lt