Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra

Muzikos pedagogikos skyriaus aprašas.

Vedėjas doc. Artūras Dambrauskas


Prof. Petras Bingelis


Doc. dr. Daiva Bukantaitė


Doc. dr. Emilija Sakadolskis


Doc. Rolandas Daugėla


Doc. dr. Sigitas Mickis


Doc. Zita Bružaitė


Lekt. dr. Rimantas Astrauskas


Lekt. Jolanta Bernotaitienė


Lekt. Ksaveras Plančiūnas


Lekt. Šviesė Čepliauskaitė


Sandra Rimkutė-Jankuvienė


lekt. Dainius Druskis