Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra

Muzikos pedagogikos skyriaus aprašas.

Vedėjas prof. Artūras Dambrauskas


Prof. Petras Bingelis


Doc. dr. Daiva Bukantaitė


Doc. dr. Emilija Sakadolskis


Doc. Rolandas Daugėla


Doc. dr. Sigitas Mickis


Lekt. dr. Rimantas Astrauskas


Lekt. Jolanta Bernotaitienė


doc. Ksaveras Plančiūnas


Lekt. Šviesė Čepliauskaitė


Sandra Rimkutė-Jankuvienė


lekt. Dainius Druskis


lekt. Dr. Eirimas Velička