Ritos Novikaitės koncertinis turas Pietų Korėjoje

Šią vasarą VDU MA doc.Rita Novikaitė Gunsan`o filharmonijos kvietimu viešėjo Pietų Korėjoje ir surengė eilę koncertų įvairiuose šalies miestuose.
Dainininkė liko sužavėta korėjiečių dėmesingumu, darbo organizavimo kultūra, puikiomis repeticijų sąlygomis ir tobula, 1200 klausytojų talpinančia Gunsan`o filharmonijos koncertų salės akustika.
Korėjiečiai gausiai lanko klasikinės muzikos koncertus, netgi su mažais vaikais, kurie virš valandos trunkantį koncertą klauso ramiai susikaupę.
Koncertai su Gunsan`o filharmonijos simfoniniu orkestru sulaukė didelio publikos susidomėjimo ir itin griausmingų aplodismentų jų populiariai dainai, kurią Rita Novikaitė atliko korėjiečių kalba.

VDU MA doc.Ritos Novikaitės dainavimo

meistriškumo kursai Pietų Korėjoje

Viešnagės po Pietų Korėją metu, Rita Novikaitė buvo pakviesta pravesti dainavimo meistriškumo kursus Mokpo nacionalinio universiteto (Mokpo National University) muzikos departamento studentams – dainininkams.
Docentė buvo maloniai nustebinta, kad dauguma universiteto profesorių yra baigę studijas Vakarų Europoje, todėl dainavimo technikos bei muzikos atlikimo estetikos klausimais vyko sklandus bendradarbiavimas.
Taip pat dėstytoja pasidžiaugė, kad korėjiečių dainininkai turi labai gerus, gražius balsus, yra smalsūs, disciplinuoti, pasiruošę kursams, aktyviai dalyvaujantys ir tuo pačiu itin kuklūs, mandagūs.
Apie VDU MA doc.Ritos Novikaitės viešnagę Pietų Korėjoje sužinojęs Jeollabuk`o regiono švietimo ministras Kim Seung Hwan`as, pakvietė viešnią pokalbiui apie Lietuvos ir Pietų Korėjos švietimo sistemų ypatybes.
Dėstytoja pastebėjo, kad: „kiekvienas didesnis šios šalies miestas turi universitetą su muzikos departamentu, filharmoniją, simfoninį orkestrą, bei valstybinį chorą. Klasikinė muzika – J.Štrauso valsai – skamba vakarais prie šokančių fontanų, Mozart`as, Piazzolla bei kiti kompozitoriai –Seoul`o gatvėse bei oro uoste. Pietų Korėja – šalis, kurioje yra mėgstama, gerbiama ir puoselėjama klasikinė muzika bei jos atlikėjai.“