Studijų komitetai

Atlikimo meno studijų programos, Studijų komitetas

 1. doc. dr. Saulius Gerulis (pirmininkas)
 2. doc. dr. Daiva Bukantaitė
 3. prof. Tomas Ladiga
 4. doc. Donaldas Račys
 5. lekt. Rimantas Karaška
 6. prof. Kazys Stonkus
 7. prof. Raimundas Buvtila
 8. doc. Vidmantas Kijauskas
 9. doc. Artūras Dambrauskas
 10. Kauno muzikinio teatro direktorius Rimantas Želvys
 11. Studentė Laura Stepkovičiūtė
 12. Studentė Rugilė Ambrozevičiūtė
 13. Studentė Agnė Čepaitytė
 14. Studentas Leonardas Bėkša

Muzikos pedagogikos studijų programos, studijų komitetas

 1. doc. dr. Emilija Sakadolskienė (pirmininkė)
 2. doc. dr. Daiva Bukantaitė
 3. doc. dr. Saulius Gerulis
 4. doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė Bartkevičienė
 5. lekt. dr. Gintarė Vaitonytė
 6. lekt. Jolanta Bernotaitienė
 7. studentas Jurgis Jakūnas
 8. studentas Domantas Ulmis
 9. Kauno Valdorfo mokyklos vadovė Vilma Šlentnerienė
 10. mokytoja ekspertė Giedrė Druskienė