Straipsnis apie P. Bingelį ir jo pasirodymas per LRT

“Muzikos barai” 2019 metų 9-12 numerį dedikuotas išskirtinai Kauno valstybinio choro jubiliejui ir P. Bingeliui.
Nuoroda į internetinį žurnalą.

Spausdintas kur kas rimtesnis. Atrodo įspūdingai:
viršelis su P. Bingelio ir choro nuotraukomis, 8 teksto puslapiai su G. Prunskaus straipsniu, kompiliacija iš A. Ramanauskienės ir V. Kaminsko straipsnių,
17 nuotraukų, taip pat 8 puslapiai apie vieną rimčiausių choro atliekamų kūrinių, nuskambėjusį jubiliejiniame koncerte – K. Orfo “Carmina burana”.

—————————————————————————————————————————————————————

LRT televizija vasario 13 d. transliavo tiesiogiai Nacionalinių kultūros ir meno premijų teikimo ceremoniją iš LR Prezidentūroje. Kauno valstybinis choras ceremonijoje atliko Lietuvos Himną, laureatės Zitos Bružaitės “Baltąją impresiją”, chorui akompanavo smuikininkė K. Beinarytė-Palekauskienė, M. K. Čiurlionio “Dainų dainelę” ir V. Augustino “Anoj pusėj Dunojėlio…”, A. Bražinsko “Upelė Šventoji…” ir J. Naujalio “Jaunimo giesmę”. Dirigavo p. Bingelis.
—————————————————————————————————————————————————————