Dėmesio: Erasmus+ praktikos konkursas

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Dėmesio!

 1. Paraiškos studentų (praktika vėliausia gali baigtis 2017-09-29) bei absolventų (praktika turi baigtis per metus po studijų baigimo) praktikai priimamos:
  iki 2016 m. lapkričio 13 d., rezultatai skelbiami lapkričio 23 d.
  nuo 2016 m. lapkričio 14 iki 2017 m. sausio 31 d., rezultatai skelbiami vasario 13 d.
  nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2016 m. balandžio 23 d., rezultatai skelbiami gegužės 3 d.
 2. Apie Erasmus+ studentų / absolventų praktiką iš pirmų lūpų:
 3. VDU – „Patirties partnerių“ konsorciumo narys. Šios iniciatyvos tikslas – padėti  VDU bei kitų keturių didžiausių Lietuvos universitetų studentams susirasti kokybiškas praktikos vietas užsienyje. Iniciatyvos interneto puslapis

Atranka Erasmus+ studentų ir absolventų praktikai

Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmusstudijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai prieš vykdami Erasmus mainams (studijų ar praktikos) privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai (praktika atliekama studijų metu):

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktika turi baigtis iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai (praktika atliekama pabaigus studijas, įgijus diplomą):

Atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutiniokurso studentai. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgyjimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus praktikos mobilume.

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/studijos/tarptautines-studijos-ir-praktika/erasmus-praktika/ 

Erasmus+ praktikos skelbimas