MA bibliotekos naujienos

Mūsų biblioteka pasipildė naujais leidiniais.

KNYGOS

 1. The Oxford handbook of children’s musical cultures / edited by Patricia Shehan Campbell, Trevor Wiggins. Oxford : Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199737635.
 2. MENC handbook of musical cognition and development / edited by Richard Colwell. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 9780195189230.
 3. MENC handbook of research methodologies / edited by Richard Colwell. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 9780195189452.
 4. Music education : navigating the future / edited by Clint Randles. New York (N.Y.) ; London : Routledge, 2015. ISBN 9781138022584.
 5. The Oxford handbook of music education / edited by Gary E. McPherson and Graham F. Welch. Oxford : Oxford University Press, 2016. ISBN 9780199730810(vol. 1).
 6. The new handbook of research on music teaching and learning : a project of the Music Educators National Conference / editors Richard Colwell, Carol Richardson. Oxford : Oxford University Press , 2002. ISBN 9780195138849.
 7. The Oxford handbook of philosophy in music education / edited by Wayne Bowman and Ana Lucia Frega. New York (N.Y.) : Oxford University Press , 2012. ISBN 9780195394733.
 8. Sociocultural crossings and borders: musical microhistories : [collection of articles] / Rūta Stanevičiūtė and Rima Povilionienė (eds.) ; [translating Veronika Janatjeva, Kristina Sprindžiūnaitė]. Vilnius : Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015. ISBN 9786098071290.
 9. Katkus, Donatas,1942- Apie muzikos būtį : [mokslinės studijos, straipsniai, recenzijos, pokalbiai] / Donatas Katkus ; sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė . Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. ISBN 9786098071306.
 10. Rubinstein, Artur,1887-1982. My young years / Arthur Rubinstein. New York (N.Y.) : A. A. Knopf, 1973. ISBN 0394468902.
 11. Czerny, Carl,1791-1857. On the proper performance of all Beethoven’s works for the piano : Czerny’s „Reminiscences of Beethoven“ and chapters II and III from volume IV of the „Complete Theoretical and Practical Piano Forte School op. 500“ / Carl Czerny ; edited and with a commentary by Paul Badura-Skoda. Wien : Universal Edition, 1970.
 12. Dambrauskas , Vytautas. Kompozitorius Jonas Dambrauskas / Vytautas Dambrauskas ; [spaudai parengė Vaclovas Juodpusis]. Kaunas : Naujasis lankas, 2002. ISBN 9955031212.
 13. Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui : [metodinė priemonė] / [autoriai : Aida Akudovičiūtė …[et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955331308
 14. Karjeros planavimo vadovas studentui : [metodinė priemonė] / [autoriai : Andrius Valickas …[et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955331827
 15. Daunoravičienė, Gražina,1955- Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas = Exploration of the modernistic identity of Lithuanian music / Gražina Daunoravičienė-Žuklytė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. ISBN 9786098071337.
 16. Saulnier, Daniel. Grigališkasis choralas / iš prancūzų kalbos vertė Aušra Grigaravičiūtė. Vilnius : Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, 2014. ISBN 9786099570808.
 17. 17. Lietuviški natų leidiniai 1990-2015 m. : bibliografinis sąvadas / [sudarytojai A. Bielinskienė … [et al.] ; Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos Universitetas]. Kaunas : Technologija, 2016. ISBN 9786090212349.

NATOS

 1. Fuld, James J.,1916-2008. The book of world-famous music : classical, popular and folk / James J. Fuld. 5th ed., revised and enlarged. New York (N.Y.) : Dover, [c2000].
 2. Aldwell, Edward,1938-2006. Harmony and voice leading / Edward Aldwell, Carl Schachter. 2nd ed. Fort Worth (Tex.) [etc.] : Harcourt Brace Jovanovich, 1989. ISBN 0155315196 .
 3. Westney, William,1947- The perfect wrong note : learning to trust your musical self / William Westney. Pompton Plains (N.J.) : Amadeus Press, 2006. ISBN 1574671456 .
 4. Berbiguier, Antoine-Tranquille,1782-1838, Eighteen exercises or études : for flute / T. Berbiguier ; revised and edited by Georges Barrére. Milwaukee (Wis.) : G. Schirmer, [1986], ISBN 9780793554041.
 5. Čmeliauskas, Žygimantas,1946-, Kūriniai valtornai / Žygimantas Čmeliauskas ; [sudarė ir redagavo Egidijus Stanelis]. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016.
 6. Malcys, Arvydas,1957-, Erškėčių akys : fortepijoninis kvartetas = Blackthorn eyes : piano quartet / Arvydas Malcys. 2-asis leid. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016.
 7. Sakralinė muzika : duetai / sudarytoja Aušra Motuzienė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 8. Šių naktelį : 2011-2015 metais premijuoti kūriniai liaudiškos muzikos ansambliams, dainų ir šokių ansambliams / sudarytoja Jolanta Kisielytė-Sadauskienė ; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015. + 1 garso diskas (CD).
 9. Šeduikienė, Inga. Ritė Bitė : vaikų dainelės su kompaktine plokštele / Inga Šeduikienė ; [dailininkė Edita Suchockytė]. Kaunas : Šviesa, 2016. 33 p. : + 1 garso diskas (CD). ISBN 9785430061944.
 10. Žalias kiemelis : 2011-2015 metais premijuoti kūriniai kanklių ir skudučių ansambliams / sudarytoja Jolanta Kisielytė-Sadauskienė ; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015. + 1 garso diskas (CD).
 11. Nakas, Šarūnas,1962-, Ketmanas : fortepijonui = Kitman : for piano / Šarūnas Nakas ; redaktorius Daumantas Kirilauskas. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.

 

DISERTACIJŲ SANTRAUKOS

 1. Kirdienė, Gaila,1966- Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, etnologija (07H) / Gaila Kirdienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 1998.
 2. Kondrotaitė, Gabrielė,1972- F. Chopinas ir M.K. Čiurlionio ankstyvoji kūryba fortepijonui: kūrybinės paralelės, sąšaukos, įtaka : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) (W300) / Gabrielė Kondrotaitė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 3. Landsbergytė, Jūratė,1955- Archetipo „savastis“ raiška naujojoje lietuvių vargonų muzikoje : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Jūratė Landsbergytė-Becher ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 4. Beinaris, Robertas,1977- Garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Robertas Beinaris ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 5. Šerytė, Saulė,1969- Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Saulė Šerytė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 1. Rimkutė, Gabija,1984- Sakralumas kūryboje fortepijonui: ženklai ir interpretacija : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Gabija Rimkutė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 1. Kižytė-Ramonienė, Eglė,1986- Komiškumo raiška XX a. antros pusės vokaliniuose cikluose : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Eglė Kižytė-Ramonienė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014.
 1. Juozapaitis, Jurgis,1986- Lietuvos alto menas: pedagogika ir kūryba : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Jurgis Juozapaitis ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015.
 2. Baikštytė I.1979- Pianisto akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje : fiziologiniai ir psichologiniai aspektai : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Indrė Baikštytė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 47 p.
 1. Vaitkus, Balys,1963- Dinamikos fenomenas baroko muzikoje klavesinui : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Balys Vaitkus ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015.
 1. Natalevičius, Mykolas,1985- Drone stiliaus ir komponavimo aspektai : meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies santrauka : muzika (W300) / Mykolas Natalevičius ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015.
 1. Korienė, Eglė,1971- Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos mokyklos susiformavimas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija (H 320) / Eglė Šeduikytė-Korienė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008.
 2. Pečeliūnas, Romaldas, Vaikų vokalinės kultūros ugdymo popamokiniu metu optimizavimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Romaldas Pečeliūnas ; Šiaulių universitetas. Šiauliai : ŠU, 2001.
 3. Gerulis, Saulius,1968- Lietuvių fortepijoninė muzika XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje. Stilių ir interpretacijų analizė : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija H320 / Saulius Gerulis ; Lietuvos muzikos akademija. Vilnius : BMK, 1998.
 4. Versekėnaitė, Audra,1976- Sekvencijos Dies irae funkcionavimo formos XX a. muzikoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03H), muzikologija (H320) / Audra Versekėnaitė ; Lithuanian Academy of Music and Theatre. Vilnius : Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2006.
 5. Česnulevičiūtė, Vita,1979- Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija (H 320 / Vita Česnulevičiūtė ; Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012.

 

 KOMPAKTINIAI DISKAI

 1. Laginha, Mário,1960-, Chorinho feliz / música Mário Laginha ; letras Maria João,. Иркутск : Par media music, 2003.
 2. Chirino, Willy,1947-, La Fiesta de Cuba Libre / by Willy Chirino. Miami Beach (Fla.) : Sony Discos inc., 1998.
 3. Rodrigues, Virgínia,1964- Sol Negro / Virginia Rodrigues, contralto vocals. New York (N.Y.) : Hannibal Records ; Rio de Janeiro : Natasha Records, 1997.
 4. Un año de Amor. Hoorn : Disky Communications Europe B.V., 1996.
 5. Acoustic planet: the best of acoustic music. Moscow : Landy Star Music, 2000.
 6. Travel hits: music around the world. Helsinki : Edel Records, 2003.
 7. Cuba! Cuba!: light. Bologna : Irma Records, 1997.
 8. Nova Bossa Nova : Brazilian classics and the post-bossa generation. London : Manteca, 2003.
 9. Great Brazilian hits Hoorn : Disky Communications Europe B.V., 2000.
 10. Festa Brasil. Moscow : White Rhinoceros, [s.a.].
 11. The Music of Brazil. London : Castle Pulse : Sanctuary Records, 2004.
 12. Simply Brazil: 4 cd’s of essential brazilian music. London : Union Square Music, 2006.
 13. Brazil : the women’s voice. London : Manteca, 2006.
 14. Forró etc. : music of the Brazillian Northeast. Moscow : M & A group, 1991.
 15. La Sélection Radio Latina Brésil. Paris : Wagram Music, 2006.
 16. Samba bossa nova : an alluring collection of contemporary brazilian music from samba and bossa nova’s new wave. Moscow : White Rhinoceros, [s.a.].

17.Endless journey. Moscow : Landy Star Music, 2002.

 1. Jobim, Antonio Carlos,1927-1994, For Lovers / Antonio Carlos Jobim (piano, guitar, vocal). New York (N.Y.) : Verve Records, 2007.
 2. Rio for Lovers. New York (N.Y.) : Verve Records, 2006.
 3. Gilberto, Astrud,1940-, Astrud Gilberto’s finest hour / Astrud Gilberto. [Hamburg] : Verve Records, 2001.
 4. Indica Brazilica : the very best Brazilian beats and Asian Flavas. London : Outcaste Records, 2003.
 5. Stan Getz meets João & Astrud Gilberto [garso įrašas] / Stan Getz, soft-toned tenor saxophonist ; João Gilberto, singer and guitarist ; Astrud Gilberto, singer. Moscow : ADA Sound Ltd., 2000.
 6. Encuentros Meetings : high energy music of the Andes / Sukay. San Francisco (Calif.) : Landy Star Music, 1995.
 7. Viola, Paulinho da,1942-, Samba E Choro Negro / Paulinho Da Viola. Moscow : Landy Star Music, 1993.
 8. Simply World : 4 cd’s of essential world music. London : Union Square Music, 2005.
 9. Awards for world music 2005. London : Manteca, 2005.
 10. Made In Greece : the world of Greek Grooves / compiled and mixed by Gülbahar Kültür. Bremen : Lola’s World Records‎, [2005].
 11. Nu Europe : from the old countries the best new roots music / compiled by Ian Anderson. Cowley : Manteca, 2004.
 12. Awards for world music. London : Manteca, 2003. 2 garso diskai (CD).
 13. The essential guide to World Music. London : Union Square Music, 2006.
 14. Awards for world music ’07. London : Manteca, 2007.
 15. The essential guide to Cuba . London : Union Square Music, 2006.
 16. Alternative / Nirvana. [S.l.] : Warner Bros. Entertainment, 2003.
 17. In Utero / Nirvana. Santa Monica (Calif.) : Geffen Records, 1993.
 18. Achtung baby / U2. London : Island Records, 1991.
 19. The Joshua tree / U2. London : Island Records, 1987.
 20. Zooropa / U2. London : Island Records, 1993.
 21. Unplugged In New York / Nirvana. Moscow : MAX CD, [1994].