MA bibliotekos naujienos

Mūsų biblioteka pasipildė naujais leidiniais.

Knygos

 1. Kai kurie žymiausi pasaulio chorai ir chorų dirigentai / [sudaryt.] Algis Zaboras ; Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetai ; Klaipėdos chorinė bendrija „Aukuras“. Klaipėda : Aukuras, 1993.
 2. Apie dirigavimo techniką : (mokymo priemonė) / sudarė R. Varnas ; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai. Vilnius : Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos leidybinė redakcinė taryba, 1985.
 3. Giedojimų mokykla : vadovėlis chorų dirigentams, vargonininkams, giedojimų mokytojams ir mokiniams / sustatė Teodoras Brazys. Kaunas : Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1920.
 4. Nakienė A. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos : lietuvių muzikos kaita XX-XXI a.. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
 5. Opera „Everardas II – Lietuvos karalius“: [libretas ir kita medžiaga] / sudarytojai Laima Kunickytė … [et al. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016.
 6. Azoulay H. Ir pragaras turi savo orkestrą : muzika koncentracijos stovyklose ; iš prancūzų kalbos vertė Neringa Mikalauskienė. Vilnius : Gelmės, 2016.
 7. Grażyna Bacewicz : konteksty życia i twórczości / pod redakcją Marty Szoki. Łódź : Akademia muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2016.
 8. Maestra Teresa Żylis-Gara / redakcja: Urszula Kryger, Ziemowit Wojtczak. Łódź : Akademia muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2016.
 9. Motiekaitis R. Poetics of the nameless middle : Japan and the West in philosophy and music of the twentieth century. Imatra : International Semiotics Institute ;, 2011.
 10. Kūrybos erdvės = The spaces of creation : mokslo darbų žurnalas / Šiaulių universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Rytis Urniežius …[et al.]. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, Nr. 1-25 [2004-2016 m.] .
 11. The Oxford handbook of music education / edited by Gary E. McPherson and Graham F. Welch. Oxford : Oxford University Press, 2012. (vol. 2)
 12. Petrauskas Albinas, Muzikinis švietimas Lietuvos mokyklose iki Pirmojo pasaulinio karo : (istorijos bruožai); Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 1996.
 13. Petrauskas Albinas Dirigavimo klausimu. Kaunas : Polihimnija, 1998.
 14. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Der Musikfreund : aus den Schriften und Erzählungen des Verfassers der Kreisleriana; Wiederum ausgewählt und erläutert von Herbert Schulze. Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1977.

Natos

 1. Strauss J. Ouverture zur Operette Die Fledermaus. Leipzig : Edition Peters, 1965.
 2. Sakalauskas V. Velykinės ir kalėdinės dainos ir giesmės. Šiauliai : Lucilijus, 2016.. + 1 garso diskas (CD)
 3. Skambiausios festivalio dainos / [parengė Rytis Ambrazevičius] : Vilnius : Vilniaus etninės kultūros centras, 2008.
 4. Jonušienė G. Skambėk, Lietuvėle! : dainelės vaikams . Vilnius : Didakta, 2016.
 5. Kalėdų kelias : XXI a. lietuvių kompozitorių giesmės chorui / [redaktoriai Živilė Tamaševičienė, Gintautas Venislovas]. Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016.
 6. Varpų muzika : lietuvių kompozitorių kūriniai karilionui / [sudarytojas Antanas Kučinskas]. Vilnius : Kompozitorių sąjungos fondas, 2016.
 7. Kodėl? : edukacinė Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė balsui ir fortepijonui / sudarytoja ir redaktorė Gintarė Skerytė. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 8. Barkauskas V. Allegro brillante, op. 107 dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 9. Kuprevičius G. Dvynukai dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 10. Kutavičius B. Roberto demonai ir angelai dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 11. Sodeika G. Sutapo dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 12. Mieželytė J. Šukės dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 13. Medekšaitė E. Tekstilė 1 dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 14. Kubiliūnas A. Tokata dviem fortepijonams. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 15. Tiltelis : edukacinė Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė smuikui : kūriniai smuikui pradinių klasių mokiniams / sudarytoja ir redaktorė Ramunė Bandzaitytė. Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2016.
 16. Wagner R. Die Meistersinger von Nürnberg: Vorspiel; vollständiger Klavier-Auszug von Karl Klindworth. Mainz : B. Schott’s Söhne, 1903.
 17. Organ accompaniment to Kyriale, sive Ordinarium missae : conforming to the Vatican edition / harmonized by Rev. L. Manzetti. New York (N.Y.) : J. Fischer & Bro., 1934, c1906.
 18. Римский-Корсаков Н. А. Сказка о царѣ Салтанѣ : опера : полное переложенiе для фортепiано и голосовь : для одного фортепiано / Санкт-Петербург ; Москва : В. Бессель и К°, 1910.
 19. Robledo, Luis. Juan Blas de Castro (ca. 1561 – 1631): vida y obra musical / Zaragoza : Intitución Fernando el Católico : Seccion de Musica Antigua, 1989.
 20. Moniuszko Stanisław. Halka : opera w 4 aktach : wyciąg fortepianowy. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952.
 21. Даргомыжский А. С. Торжество Вакха: лирическая опера-балет : в одном действии, двух картинах : переложение для пения с фортепиано = The triumph of Bacchus : lyric opera-ballet in one act, two scenes : vocal score. Москва : Музыка, 1969.
 22. Etiudai kanklėms [sudarytoja Dainora Kinderienė]. Vilnius : Sorre, 2016 p.
 23. O kai sauliūtė tekėjo: 2016 metų naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (nesudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Lietuvos nacionalinis kultūros centras ; [sudarytojas A. Vildžiūnas]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2016.
 24. Anima Christi [natos] : 2016 metų naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (sudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Lietuvos nacionalinis kultūros centras ; [sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2016.
 25. Schumann R. Sämtliche Klavierwerke = Complete piano works. München : G. Henle, [2009]-2010. 6 t.
 26. Scarlatti D. Ausgewahlte Klaviersonaten; herausgegeben von Bengt Johnsson; Fingersatz von Detlef Kraus. [München] : G. Henle, [1985-2015]. 1-4 t.
 27. Chopin F. Utwory koncertowe: na fortepian i orkiestrę. Wariacje Op. 2 ; Fantazja Op. 13 ; Krakowiak Op. 14 ; Polonez Op. 22 : wersja z drugim fortepianem: version with second piano; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2010.
 28. Chopin F. Etiudy, Op. 10, 25 ; Trzy etiudy „Méthode des méthodes“ = Etudes, Opp. 10, 25 ; Three etudes „Méthode des méthodes“ / Fryderyk Chopin ; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c1999.
 29. Chopin F. Sonaty, Op. 35, 58; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Fundacja wydania narodowego, 2016.
 30. Chopin F. Polonezy: wydane pośmiertnie; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2006.
 31. Chopin F. Polonez Es-dur, Op. 22 : poprzedzony Andante spianato : na fortepian i orkiestre : partytura: for piano and orchestra : score ; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2009, c2008.
 32. Chopin F. Polonezy, Op. 26, 40, 44, 53, 61; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Fundacja wydania narodowego, 2015, c1995.
 33. Chopin F. Walce : wydane pośmiertnie; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014, c2007.
 34. Chopin F.Koncert f-moll, Op. 21: na fortepian i orkiestrę : wersja z drugim fortepianem; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c2002.
 35. Chopin F. Koncert e-moll, Op. 11 : na fortepian i orkiestrę : wersja z drugim fortepianem ; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c2001.
 36. Chopin F. Preludia, Op. 28, 45; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c2000.
 37. Chopin F. Walce, Op. 18, 34, 42, 64; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c1999.
 38. Chopin F. Fantazja, Op. 13: na tematy polskie, na fortepian i orkiestrę : partytura ; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2010.
 39. Chopin F. Mazurki, Op. 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41 ; Mazurek a-moll Gaillard ; Mazurek a-moll France Musicale, Op. 50, 56, 59, 63; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2015.
 40. Chopin F. Mazurki : wydane pośmiertnie; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c2007.
 41. Chopin F. Ballady, Op. 23, 38, 47, 52 ; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Fundacja wydania narodowego, 2016, c1997.
 42. Chopin F. Scherza Op. 20, 31, 39, 54; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Warszawa : Fundacja wydania narodowego ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2016, c2000. 92 p.
 43. Chopin F. Nokturny, Op. 9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62; redaktor naczelny Jan Ekier. Urtext. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Fundacja wydania narodowego, 2016, c1995.
 44. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Der Musikfreund : aus den Schriften und Erzählungen des Verfassers der Kreisleriana; Wiederum ausgewählt und erläutert von Herbert Schulze. Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1977.
 45. Reger M. Siedem preludiów chorałowych, Op. 79 bI Nr. 3; do druku przygotował Józef Chwadczuk. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960.
 46. Organowe ćwiczenia pedałowe [natos] / redakcja: Józef Chwedczuk. Wyd. 4. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976.
 47. Andrés de Sola 1634-1696, Versos para organo : la escuela de organo de La Seo de Zaragoza en el siglo XVII; introducción y transcripción: Lothar Siemens Hernandez. Zaragoza : Intitución Fernando el Católico : Seccion de Musica Antigua, 1988.
 48. Alte Meister: eine Sammlung deutscher Orgelkompositionen aus dem XVII und XVIII Jahrhundert / für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Karl Straube. Leipzig : C.F. Peters, [1904].
 49. Juan del Vado. Cuatro obras para órgano; transcripción y edición Jesús Gonzalo López. Zaragoza : Intitución Fernando el Católico : Seccion de Musica Antigua, 1997.
 50. Zipp F. Freie Orgelstücke. Berlin : Merseburger, 1959-1963. 2 t.
 51. Weyrauch J. Orgelpartiten. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1938-1940. 7 t.
 52. Karg-Elert S. 13 małych preludiów; do druku przygotował Stanisław Kisza. Wyd. 2 Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968.
 53. The organ service Folio : a collection of organ voluntaries for church use. New York (N.Y.) : Lorenz Pubishing Co., 1930.
 54. Lübeck, Vincent,apie 1654-1740, Orgelwerke [natos] / Vincent Lübeck ; herausgegeben von Hermann Keller. Leipzig : Edition Peters, [1940].
 55. Баркаролы русских композиторов : для фортепиано / [составитель А. Петропавлов]. Ленинград : Музыка, 1990.
 56. Herzog, Johann Georg,1822-1909, Acht Tonstücke für Orgel, Op. 78 : zum kirchlichen Gebrauch / komponiert von Johann Georg Herzog. Leipzig : F.E.C. Leuckart.

Kompaktinės plokštelės

 1. Stanisław Firlej : w 70. rocznicę urodzin / Stanisław Firlej – wiolonczela, Anna Wasołowska-Firlej – fortepian. Łódź : Akademia muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, 2015.
 2. Baltramiejūnaitė Jūratė. Šaltiniai : kamerinės muzikos [atlieka]: Ingrida Armonaitė, violin; Zita Grigienė, sopranas; Styginių kvartetas „Akademija“. Vilnius : Labdaros fondas „Muzikinė auka“, 2012.
 3. Válogatás a doktori iskola hallgatóinak koncertfelvételeiből = A selection of the best concert performances of the doctoral students. Budapest : Liszt Academy of Music, 2006-2013.
 4. Čiurlionis M. K. Laiškai Sofijai : muzika filmui : [M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijonui, nuspalvinę filmą apie didžiojo genijaus meilės istoriją]; pianistas Rokas Zubovas. [Vilnius] : Impetus musicus, [2012].
 5. Čiurlionis M. K. Pasaulio sutvėrimas : kūriniai simfoniniam orkestrui; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ; dirigentai: Robertas Šervenikas, Modestas Pitrėnas. [Vilnius] : Impetus musicus, 2016.
 6. Hultqvist A. Tiden far i träden : ett requiem ge mig den kärlek som krävs = Time passes in the trees : a requiem. Göteborg : Footprint Records, 2006.
 7. Dienos ir dainos : įrašyta Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre spektaklio „Dienos ir dainos“ metu (2004-12-03) / [Edith Piaf dainos] ; [atlieka] : Rasa Rapalytė ir „Vilniaus salonistai“: Daumantas Slipkus, Juozas Gabartas ir Sigitas Rubis ; Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Vilnius : Aurea, 2004.
 8. Schubert F. V symfonia B-dur, D 485; IX symfonia C-dur, „Wielka“ D 944; Jerzy Semkow dyrygent ; Polska orkiestra sinfonia luventus. Warszawa : Sinfonia luventus : CD Accord, 2008, 2009.
 9. Berlioz, Hector,1803-1869, Benvenuto Cellini [garso įrašas] : opéra-comique in two acts and four tableau / Berlioz ; libretto: Léon de Wailly and Auguste Barbier. Holland : Philips, 1972. 2 garso kasetės vienoje dėžutėje : stereo + 1 knygelė (108 p. : iliustr.).
 10. Из вечности – в будущее: к 30-летию установки органа в концертном зале Калининградской филармонии / Министерство культуры Калининградской области, Калининградская областная филармония. Москва : [AV Records], 2012.
 11. Bartulis, V. Taip, Donelaiti! : keturi Kristijono Donelaičio pamokslai : Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti; Atlikėjai: Kauno Valstybinis Choras ; aktorius Dainius Svobonas ; dirigentas Petras Bingelis. Kaunas : Kauno valstybinė filharmonija, 2014.
 12. Robertas Beinaris (obojus), Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas) ; Niko (naujų idėjų kamerinis orkestras), meno vadovas ir dirigentas Gediminas Gelgotas ; Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus. Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, 2015.
 13. Bacevičius V. Piano music. London : Toccata Classic, c2011.

DVD

 1. Mozart W. A. Idomeneo : drama for music in three acts ; libretto by Gianbattista Varesco ; The Metropolitan Opera. Hollywood (Calif.) : Bel Canto Paramount Home Video, 1989. 2 vaizdo kasetės (VHS) (185 min).
 2. Žigaitis R. Kūriniai chorui; [atlieka]: Liudas Mikalauskas, bosas ; Virginija Unguraitytė, fortepijonas ; Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis ; Kauno Valstybinis Choras. Vilnius : Muzikos barai, 2014.