Tarptautinio O.Zabielaitės-Karvelienės solistų konkurso laureatų pagerbimas, apdovanojimas ir baigiamasis koncertas. Kelios akimirkos iš apdovanojimų ceremonijos

Balandžoio 13d. Anykščių Koplyčioje vyko Tarptautinio O.Zabielaitės-Karvelienės solistų konkurso laureatų pagerbimas, apdovanojimas ir baigiamasis koncertas. Kelios akimirkos iš apdovanojimų ceremonijos: