Akimirkos iš Doc. Ritos Novikaitės ir lekt. Dainiaus Kepežinsko Naujametinių koncertų

Naujametiniai koncertai.
2023-12-31 Chodkevičių rūmai
„Gruodžio susitikimai”
Asta Krikščiūnaitė (sopranas)
Rita Novikaitė (mecosopranas)
Audronė Kisieliūtė (fortepijonas)
Dainius Kepežinskas (fortepijonas)
Janina Pranaitytė (koncerto vedančioji)
Kelios akimirkos: