ATSISVEIKINIMAS SU MA PROF. PETRU BINGELIU

2021 m. liepos 4–5 dienomis vyks iškilaus dirigento, Kauno valstybinio choro įkūrėjo ir ilgamečio kolektyvo vadovo, Lietuvos Respublikos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesoriaus, Kauno miesto garbės piliečio Petro Bingelio laidotuvių ceremonija.

Kviečiame pagerbti Maestro Petro Bingelio atminimą bei palydėti į paskutinę kelionę.

Laidotuvių ceremonijos programa:

Liepos 4 d. (sekmadienis)
10.00–20.00 atsisveikinimas Kauno valstybinėje
filharmonijoje (E. Ožeškienės g. 12, Kaunas)
Liepos 5 d. (pirmadienis)
9.00–11.00 atsisveikinimas Kauno valstybinėje
filharmonijoje (E. Ožeškienės g. 12, Kaunas)
Norintys pagerbti velionį, prašomi tai padaryti
vienu baltu gėlės žiedu.
12.00–13.00 šv. Mišios Kauno Šv. apaštalų Petro ir
Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1,
Kaunas)
13.00 laidotuvių procesijos išvykimas iš Kauno
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos į
Mardasavo km. kapines (Varėnos raj.)
~15.30 laidotuvių ceremonija Mardasavo km.
kapinėse (Varėnos raj.)