Dar vienas debiutas Kauno valstybiniame muzikiniame teatre

2023 m. kovo 26 d. Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre W. A. Mozart operoje Mažoji burtų fleita debiutavo dar viena VDU Muzikos akademijos dainininkė. Sudėtingiausią Nakties Karalienės partiją atliko 2M studentė, tarptautinių konkursų laureatė, studijuojanti prof. Sabinos Martinaitytės ir prof. Audronės Eitmanavičiūtės kl. Ugnė Matukaitytė.

Spektaklio režisierius Andrzej Galla (Lenkija), dirigentas Virgilijus Visockis.

Šiame spektaklyje dainavo:

Nakties Karalienė – Ugnė Matukaitytė

Pamina – Živilė Lamauskienė

Taminas – Mindaugas Zimkus

Papagenas – Žygimantasi Galinis

Papagena- Ingrida Kažemėkaitė

Monostatas – Žanas Voronovas

Trys damos juodais rūbais – Giedrė Juknevičiūtė, Vilma Narvidaitė, Laimutė Kuzmickaitė

Zarastras – Juozas Janušaitis

Vienuolis – Giedrius Prunskus

Pabaisa angis, sargybiniai, liūtai – teatro baleto artistai ir VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentai. .

Spektaklio „Mažoji burtų fleita“ siužetą pagal nuostabiąją operą „Užburtoji fleita“ parašė lenkų režisierė Krystyna Meissner. Ji šį sudėtingą, kupiną įvairiausios masonų simbolikos kūrinį sutrumpino ir pritaikė vaikams, kad mažieji teatro žiūrovai taip pat galėtų susipažinti su vienu žymiausių genialiojo austrų kompozitoriaus W. A. Mozart veikalu, išgirsti žavią jo muziką.
Spektaklyje išliko didžioji dalis genialiojo klasiko muzikos, skamba netgi abi sudėtingosios Nakties karalienės arijos.