„Girdintys muziką“

„Girdintys muziką“

2021 spalio 14 d. Kauno valstybinės filharmonijos manojoje salėje įvyko koncertas-susitikimas „Girdintys muziką“  Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus 50 – ties metų jubiliejui.

Atlikėjai

IEVA GOLECKYTĖ (sopranas) – VDU Muzikos akademijos alumnė (prof. S. Martinaitytės kl.)
GIEDRIUS PRUNSKUS (baritonas) – VDU Muzikos akademijos docentas
MYKOLAS BAZARAS (fortepijonas)
MOTIEJUS BAZARAS (fortepijonas)
Vakaro vedėjas JURGIS KUBILIUS

Programoje

Jonas Dambrauskas – „Malda už Tėvynę“ žemam balsui ir fortepijonui. Dedikuota A. Kučingiui
Viktoras Kuprevičius – „Atmenu, svaigo alyvos…“ aukštam balsui ir fortepijonui, ž. P. Vaičiūno
Vidmantas Bartulis – „Muzika“ balsui ir fortepijonui, ž. M. Katiliūtės
Viltė Žakevičiūtė – 6 miniatiūros iš ciklo fortepijonui „Devynios miglės“
Raimundas Martinkėnas – „Veliuokas“ sopranui ir fortepijonui, ž. B. Brazdžionio
Algirdas Brilius – „Po pietų“ fortepijonui
Giedrė Pauliukevičiūtė – „Dūno“ sopranui ir fortepijonui
Dalia Kairaitytė – „Rugsėjis“ sopranui ir fortepijonui, ž. E. Drungytės
Dalia Kairaitytė – „Gruodis“ baritonui ir fortepijonui, ž. V. Mykolaičio-Putino
Giedrius Kuprevičius – Preliudai ir fugos iš ciklo fortepijonui „Polihomofonija“
Giedrius Kuprevičius – „Obelų žiedai“ sopranui ir fortepijonui, ž. K. Binkio
Algimantas Kubiliūnas – 3 miniatiūros fortepijonui iš ciklo „Impulsai“
Zita Bružaitė – „Trioletai“ baritonui ir fortepijonui, ž. V. Mačernio