IŠANKSTINIAI STOJAMIEJI EGZAMINAI Į VDU MUZIKOS AKADEMIJĄ 2023 M. KOVO 17 D. 11 VAL. 101 AUD.