ĮSPŪDŽIŲ PILNOS KALĖDOS

2022 gruodžio 22 d. visus, norinčius įsisukti į kalėdinę nuotaiką besiklausant klasikinės muzikos, Kauno Miesto muziejus kvietė atvykti į „Kalėdas Petrauskų namuose“. Čia vyko VDU Muzikos akademijos studentų koncertas, kuriame dainavo VDU Muzikos akademijos prof. S. Martinaitytės ir prof. A. Eitmanavičiūtės kl. studentai Ugnė Matukaitytė, Emilija Bagdonaitė, Kristupas bauža, Paulius Katiliavas, Violeta Šimoliūnaitė, Deimantė Bačiulytė, Ugnė Stražnickaitė; doc. G. Prunskaus kl. studentas Ilja Plotnikov, as. G. Bukinės kl. studentas Jiaxao Liang, doc. B. Sodaitytės kl. studentė Neringa Bukauskaitė. Jiems akomponavo ir vedė koncertą prof. Audronė Eitmanavičiūtė.

  1. A. Račiūnas, harm. l. l. d. „Už stalo sėdau“ – D. Bačiulytė;

2. F. Cavalli, „Dolce amor bendato dio“ – U. Stražnickaitė;

3. G. B. Pergolesi, Aria di Serpina, op. „La Serva padrona“ – V. Šimoliūnaitė;

4. M. Balfe, Keolanthe‘s aria, op. „Keolanthe“ – P. Katiliavas;

5. V. Bellini, cavatina ed aria di Romeo, op. „I Capuleti ed Montecchi“ – E. Bagdonaitė;

6. G. Verdi, „Non t’accostare all’urna“ – I. Plotnikov;

7. A.Poncchieli, Aria di Giocona, op. „Gioconda“ – N. Bukauskaitė;

8. A. Barbieri, cancion de la Robinson, zarzuela „Robinson Crusoe“ – K. Bauža ir merginos;

9. G. Verdi, Bolero, op. „I vespri siciliani“ – U. Matukaitytė;

10. J. Cander, „Theme from New York“ – J. Liang;

11. E. Coates, „The awaking“ – N. Bukauskaitė.

12. N. Brodsky, „Be my love“ – P. Katiliavas;

13. L. Arditi, „Una notte d‘amore“ – U. Matukaitytė, E. Bagdonaitė;

14. J. Strauss, Župano kupletai, operetė „Čigonų baronas“ – I. Plotnikov,

15. J. Strauss, Adelės kupletai, operetė „Šikšnosparnis“ – U. Matukaitytė;

16. E. Calmann, Husarų maršas, operetė „Cirko princesė“ – K. Bauža, P. Katiliavas;