Istorijų festivalyje G. Verdi opera „Nabukas“ ir eisena „Susitaikymo kelias“

Lietingą šeštadienio pavakarę įvyko pirmieji Istorijų festivalis 2022: KELIONĖ NAMO reginiai – Giuseppe Verdi opera „Nabukas“ Kauno IX forto muziejaus erdvėje bei „Susitaikymo kelio“ eisena, simboliškai pažymėjusi čia vykusios tragedijos istorinius ir emocinius lūžius.

Gyva žmonių eisena „Susitaikymo kelias“ simboliškai pakartojo istorinį Kauno geto gyventojų Didžiosios akcijos metu nueitą kelią. Ji – tarsi savotiškas operos epilogas. Eisena vyko IX forto muziejaus memorialiniame komplekse. „Susitaikymo kelyje“ meninės instaliacijos fiksavo čia vykusios tragedijos istorinius ir emocinius lūžius. Tai – susitelkimo, bendruomeniškumo, bendratautiškumo, atminties žadinimo ir įprasminimo, istorijos gyvasties, empatijos ir atjautos kelias. Sutelkties emociją eisenos dalyviams palaikyti padėjo aktorius Ramūnas Šimukauskas ir solistė Gabrielė Kuzmickaitė – Žukauskienė.

Simbolinio kelio pabaigoje įvyko aktualiai ir moderniai interpretuojama, šiuolaikinės bevdruomenės aktualijas atliepianti G. Verdi operos „Nabukas“ premjera.  Kauno IX forto erdvė leido atskleisti vertybių konfliktus, priespaudos, beprasmės kančios temą ir kalbėti apie išlaisvinimo viltį.

G. Verdi operos „Nabukas“ statytojai: Dirigentas Jonas Janulevičius (VDU MA profesorius)
Režisierius Kęstutis S. Jakštas
Dirigento asistentė Oksana Madaraš
Asistuojanti režisierė V. Streiča
Kostiumų ir grimo dailininkas Dainius Bendikas
Scenografas Artūras Šimonis
Šviesos dailininkas Audrius Jankauskas
Choreografas Dainius Bervingis
Chormeisterė Rasa Vaitkevičiūtė

Nabukas, Babilono karalius – Laimonas Pautienius
Izmaelis, Izraelio karaliau sūnėnas – Vaidas Vyšniauskas

Abigailė, nesantuokinė Nabuko duktė – Gitana Pečkytė

Zacharija, Izraelio šventikas – Liudas Mikalauskas (VDU MA alumnas, prof. S. Martinaitytės kl.)

 

Fenena, Nabuko duktė – Gabrielė Kuzmickaitė (VDU MA prof. S. Martinaitytės asistentė)

Abdalas, sargybos viršininkas – Mindaugas Zimkus (VDU MA docentas)

Baalo žynys – Tomas Ladiga (VDU MA profesorius)
Anna, Zacharijos sesuo – Gabrielė Bukinė (VDU MA prof. S. Martinaitytės asistentė).
Pasmerktieji, kariai, palyda – teatro ir kviečiami choro artistai.

Operos siužetas pasakoja kaip Nabukas (sutrumpintas Babilonijos karaliaus Nabuchodonosaro II vardas, valdė 605–562 m. pr. Kr.) 587m. pr. Kr. ir vėl 579 m. pr. Kr. užpuolė Jeruzalę, sugriovė Šventyklą, daugelį žydų išvarė į nelaisvę (Šv. Rašte aprašyta Babilonijos tremtis). Šių istorinių įvykių fone vyksta pagrindinių operos personažų asmeninės dramos.