Joninės Čečėnijos aikštėje

2022 birželio 24 d. Eigulių seniūnija aštuonioliktą kartą kvietė į Jonines Čečėnijos aikštėje. Kartu su VDU Muzikos akademijos profesorių Sabinos Martinaitytės ir Audronės Eitmanavičiūtės studentais, tarptautinių konkursų laureatais: Gyčiu Murausku, Ugne Matukaityte, Emilija Bagdonaite, Paulium Katiliavu, Kristupu Bauža ir pianiste prof. Audrone Eitmanavičiūte gausiai susirinkusi publika dainavo Vytauto Kernagio, Andriaus Kulikausko ir Giedriaus Kuprevičiaus dainas.

PROGRAMA

 1. Kernagis, „Nereikia karo“ – visi;
 2. Kernagis, „Baltas paukštis“ – visi;
 3. Kernagis, „Purpurinis vakaras“ – E. Bagdonaitė;
 4. Kernagis, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ – K. Bauža;
 5. Kernagis, „Žemaitijoje“ – U. Matukaitytė;
 6. Kulikauskas, „Giedu giesmelę“ – P. Katiliavas+visi;
 7. Kernagis, „Širdele mano“ – E. Bagdonaitė;
 8. Kernagis, „Linksminkimos“ – visi;
 9. Kernagis, „Koja spaudžia gazą“ – G. Murauskas+visi;
 10. Kernagis, „Naktelė“ – E. Bagdonaitė“;
 11. Kuprevičius, „Šviesią vasaros naktį“ – K. Bauža +visi;
 12. Kernagis, „Aukštaitijos giesmė“ – U. Matukaitytė, E. Bagdonaitė;
 13. Kernagis, „Žiemą vasarą“ – P. Katiliavas;
 14. Kernagis, „Kaip gražu miške“ – G. Murauskas+visi;
 15. Kernagis, „Mūsų dienos kaip šventė“ – K. Bauža, P. Katiliavas +visi.