Kalėdinis labdaros koncertas

2021 12 04  Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje vyko Kauno M. K. Čiurlionio LIONS klubo labdaros renginys, kuriame dainavo VDU prof. Sabina Martinaitytė ir jos studentai bei absolventai, tarptautinių konkursų laureatai: VDU Muzikos akademijos asistentė, Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro solistė Gabrielė Kuzmickaitė-Žukauskienė, Ugnė Matukaitytė, Kristupas Bauža, Paulius Katiliavas. Pianistė ir vakaro vedėja prof. Audronė Eitmanavičiūtė.

Renginio metu surinktos lėšos buvo paskirtos Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus projekto „Leidinys. „M. K. Čiurlionis. Fotografija“ parengimas ir leidyba.“

PROGRAMA

Mannot, „Hymne a l‘amour“ – S. Martinaitytė

Peterburgskis, „Paskutinį sekmadienį“ – G. Kuzmickaitė

Kaveckas, „Susitikt tave norėčiau vėlei“ – K. Bauža

Vilkončius, „Laivas“ – S. Martinaitytė

Lechavičius, „Amžinai“ – G. Kuzmickaitė

Kulikauskas, „Kažkas apie kelią ir vienumą“ – – S. Martinaitytė

Kulikauskas, „Giedu giesmelę“ – P. Katiliavas

Donizetti, duo „I Brevitori“ – U. Matukaitytė, G. Kuzmickaitė

A.Mozart, Aria di Figaro, op. „La nozze di Figaro“ – K. Bauža

Lehar, Lied and Csardas die Ilona, operete „Zigeunerliebe“ – G. Kuzmickaitė

Ricci, Canzone di Annetta, op. „Crispino e la comare“ – U. Matukaitytė

Gershwin, Porgy‘s song, op. „Porgy and Bess“ – P. Katiliavas

Strauss, Adelės kupletai, op. „Šikšnosparnis“ – U. Matukaitytė

Lehar, Lied der Giuditta, operete „Giuditta“ – G. Kuzmickaitė

Herbert, Italian street song“, op. „Naughty Marietta“ – U. Matukaitytė

Herbert, „Ah, sweet mistery of live“ – op. „Naughty Marietta“ – – S. Martinaitytė, visi koncerto dalyviai.