Kalėdinių giesmių koncertas „Ateik į šviesą“ Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

2021 gruodžio 28 d. Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje skambėjo kalėdinės giesmės, kurias atliko VDU Muzikos akademijos studentai dainininkai Klaudijus Zajančkauskas (doc. B. Sodaitytės kl.), Povilas Strikaitis (prof. T. Ladigos kl.), tarptautinių konkursų laureatai Emilija Bagdonaitė (prof. S. Martinaitytės kl.) ir Gytis Murauskas (prof. A. Eitmanavičiūtės ir prof. S. Martinaitytės kl.). Kalėdinėms giesmės suskambėti padėjo pianistė Gabija Gudžiūnaitė.

Šie jauni ir kūrybingi žmonės susibūrė į renginių organizavimo komandą „Harmonija“ ir jau įvykdė visą eilę įdomių ir prasmingų projektų. Šis koncertas – vienas iš jų. „Jaučiame didelį norą ir aistrą giedoti. Tai kiekvieno iš atlikėjų giliausia maldos forma per kurią kalba Dievas, todėl norime su jumis pasidalinti giesmėmis ir pakviesti kartu Dievą šlovinti, bei dėkoti už kiekvieną gyvenimo akimirką, kad ir kokia ji bebūtų ar kupina džiaugsmo ar liūdesio ašarų. Koncerto programoje skambės populiariausios bažnyčioje giedamos giesmės su gitaros, bei pianino pritarimu, tad kiekvieną kviečiame jungtis į bendrą maldą.“ – kvietė renginių organizavimo komandos „Harmonija“ įkūrėjas Gytis Murauskas.

„Kalėdos – tai laikas, kai visa šeima susirenka kartu, prisimena kas iš tikrųjų gyvenime yra svarbiausia ir mūsų širdis sušildo jaukiomis emocijomis.“ – tokiais žodžiais komanda „Harmonija” kvietė ateiti į kalėdinių giesmių koncertą „Ateik į šviesą”. Tikimės, kad šis koncertas pripildė klausytojų širdis kalėdinės dvasios, bendruomeniškumo bei šventinės nuotaikos.

PROGRAMA:

 1. Creaton – „Ateik, Dvasia Šventoji“
 2. F. Wade – ‚Ateikit džiaugsmingai“
 3. J. Baptiste – „Nebijok, esu tavo Dievas“
 4. E. Vongue – „Jėruzalė, Dangaus Namai“
 5. Serebrinskas – „Tu pasaulio šviesa“
 6. Tomlin – „Koks Jis nuostabus“
 7. Wittal – „O Marija, Dievo Motina“
 8. Hawn, L. J Williams – „Angelai aplankė mus“
 9. Cordin – „Tu Išganytoją atnešiai mums“
 10. F. Handel – „Džiaugsmas šiandien aplankė mus“
 11. Naujalis – „Sveikas, Jėzau gimusis“
 12. A. M. Wall – „Gaudete! Christus est natus” iš nežinomo autoriaus grigališkų choralų rinkinio “Piae Cantiones”.