Kauno Miesto Muziejaus K. ir M. Petrauskų muziejuje koncertas iš ciklo „Muzikos almanachas“ – „Aš padainuosiu dainų dainelę“

Miko ir Kipro Petrauskų namai ir VDU Muzikos akademija tęsia senjorams skirtą koncertų ciklą „Muzikos almanachas“.  

Balandžio 27 d. 15 val. artėjančiai Motinos dienai skirtame koncerte „Aš padainuosiu dainų dainelę“ girdėjome VDU Muzikos akademiją baigiančius prof. A. Eitmanavičiūtės magistrus dainininkus. Tai magistrai – Gytis Murauskas, Rokas Jasikas, pianistė Domantė Matulevičiūtė (lekt. K. Kaklauskaitės kl.) ir bakalaurai Vita Džiulna ir Paulius Šatavičius. Jiems talkino pianistė Živilė Kudirkaitė ir fleitininkė Rugilė Ambrozevičiūtė.  Koncerte skambėjo lietuvių kompozitorių J. Gruodžio, V. Kuprevičiaus, G. Kuprevičiaus, T. Makačino, V. Barkausko, Z. Bružaitės, R. Martinkėno, V. Klovos, S. Mickio dainos ir duetai bei užsienio kompozitorių P. Viardot, G. Donizetti, G. Bizet, E. John, R. Schenker (Scorpions) vokalinės miniatiūros.

Almanacho sumanytoja ir vedėja prof. Audronė Eitmanavičiūtė.

PROGRAMA

  1. Kuprevičius,  „Tu nori spėt ko aš nuliūdęs“, ž. J. Mikuckio – P. Šatavičius, Ž. Kudirkaitė;
  2. Bizet, “Pastorale”, p. E. Bertrand – P. Šatavičius, Ž. Kudirkaitė;

3.     P. Viardot, „Jalousie“, vok. c. „Chansons Espagnoles“, ž. L. Pomey – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė;

4.     G. Donizetti, „Il trovatore in caricatura“, ž. L. Borsini – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė;

  1. Gruodis, „Dainius“, ž. A. Sidabraitės – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;
  2. Klova, „Šilagėlė“, vok. c. „Žemėje ieškosiu tavo bruožų“, ž. J. Degutytės – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;

7.     R. Martinkėnas, „Veliuokas“, ž. B. Brazdžionio – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė;

8.     G. Kuprevičius, „Ir kas do naktis!“, vok. c. „Maironio balsu“, ž. Maironio – R. Jasikas, D. Matulevičiūtė;

9.     Z. Bružaitė, Mini ciklas „Trioletai“, ž. V. Mačernio – R. Jasikas, D. Matulevičiūtė;

  1. Kuprevičius, „Tu versmė“ , vok. c. „Širvio balsu“, ž. P. Širvio – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;
  2. Makačinas, „Grįžkite, paukščiai“, ž. S. Žlibino – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;

12.  V. Barkauskas, „Varlė ir jautis“, vok. c. „Trys satyriniai paveikslėliai“, ž. A. Pabijūno – R. Jasikas, D. Matulevičiūtė;

13.  G. Kuprevičius, Polonezinis tango su obalsiu „Velnioniškai vienas“, ž. P. Širvio – V. Džiulna, R. Jasikas, D. Matulevičiūtė;

  1. Elton,  w. T. Rice, „Can you feel the love tonight“, anim. f.  “The Lion King” – P. Šatavičius, Ž. Kudirkaitė;
  2. Schenker, „Still Loving you“, w. K. Meiner – P. Šatavičius, Ž. Kudirkaitė;

16.  S. Mickis, Vokalinė siuita „Berniukas“, dviem balsams, klavesinui, arfai ir fleitai, ž. S. Gedos – G. Murauskas, R. Jasikas, D. Matulevičiūtė, Ž. Kudirkaitė, R. Ambrozevičiūtė;