Koncertas – dovana „Tarp Lietuvos ir tarp dangaus aukšto…“

2022 m. vasario 16 d. Miko ir Kipro Petrauskų namai (K. Petrausko g. 31) kartu su VDU Muzikos akademija Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga kauniečiams dovanojo koncertą, kuriame skambėjo  nuostabi lietuviškos muzikos paletė.

Koncerte skambėjo Laikinosios sostinės Kauną primenančios Leonardo Lechavičiaus, Jono Lechavičiaus, Miko Petrausko, Viktoro Kuprevičiaus, Kazimiero Viktoro Banaičio, Emericho Gailevičiaus, Aleksandro Kačanausko, Vlado Jakubėno ir dabarties Raimundo Martinkėno, Giedriaus Kuprevičiaus ir Algimanto Bražinsko dainos, operečių ir miuziklų arijos ir duetai, kuriuos atliks VDU Muzikos akademijos profesorės Sabina Martinaitytė, Audronė Eitmanavičiūtė, ir jų  studentai Violeta Šimoliūnaitė, Kristupas Bauža, Emilija Bagdonaitė, Paulius Katiliavas, Ilja Plotnikov, Marius Bytautas, Vita Džiulna, Neringa Bukauskaitė, Ugnė Matukaitytė, Gytis Murauskas. Karu su dainininkais muzikavo pianistai Vardan Gyodakyan, Domantė Matulevičiūtė, Živilė Kudirkaitė.   Koncerto vedėja prof. Audronė Eitmanavičiūtė.

Koncerto programa

  1. Kačanauskas, h. l. l. d. „Tų mergelių dainavimas“ – S. Martinaitytė, A. Eitmanavičiūtė
  2. Kačanauskas, „Kad aš našlaitėlė“ – S. Martinaitytė, A. Eitmanavičiūtė
  3. Petrauskas, h. l. l. d. M. „Bernužėli, nesvoliok“ – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė

4. Kačanauskas, Lopšinė“, ž. E.Mieželaičio – U.Matukaitytė, N.Bukauskaitė, V.Gyodakyan

5. Gailevičius, h. l. l. d. „Močiute širdele“ – V.Šimoliūnaitė, A. Eitmanavičiūtė

6. Jakubėnas, „Kas per visą kelionę lydės“, ž. B. Brazdžionio – M. Bytautas , Ž. Kudirkaitė

7. Kuprevičius, „Atmenu svaigo alyvos“ , ž. P. Vaičiūno – E. Bagdonaitė, A. Eitmanavičiūtė

8. Kuprevičius, „Tu nori spėt, ko aš nuliūdęs“, ž. J. Mikuckio –  P. Šatavičius, Ž. Kudirkaitė

8. V. Banaitis, „Mano džiaugsmui“, ž. J. Mikšto  – N. Bukauskaitė, V. Gyodakyan

9. Jakubėnas, „Na tai kas“, ž. K. Grigaitytės  –U. Matukaitytė, V. Gyodakyan

10. Vanagaitis, „Dul, dul dūdelė“, ž. L. Giros – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė

11. Vanagaitis , „Mamytė“, ž. J. Tysliavos – U. Matukaitytė, V. Gyodakyan

13. Lechavičius, „Tango Regina“ , ž. L. Lechavičiaus – P. Šatavičius,  Ž. Kudirkaitė

14. Lechavičius, „Amžinai“, ž. J. Lechavičiaus – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė

15. Lechavičius, „Tu, tik tu“ , ž. L. Lechavičiaus– I. Plotnikov, V. Gyodakyan

16. Martinkėnas, „Veliuokas“, ž. B. Brazdžionio – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė

17. Kuprevičius, Skalno daina, ž. K.Sajos, miuziklas „Devynbėdžiai“ – K.Bauža, A.Eitmanavičiūtė

18. Kuprevičius, Pieniška daina, ž. J. Tysliavos, Kauno operetė „Kipras, Fiodoras ir kiti“ – P. Katiliavas, A. Eitmanavičiūtė

19. Bražinskas, Marcelės daina, „Mylėjau bernužėlį“ miuz. „Pagramančio šnekučiai“  – E. Bagdonaitė, A. Eitmanavičiūtė

20. Kuprevičius, Vilkolakio dainelė, ž. J. Tysliavos, Kauno operetė „Kipras, Fiodoras ir kiti“ – P. Katiliavas, A. Eitmanavičiūtė

21. Kuprevičius, „Obelų žiedai“, ž. K. Binkio, Kauno operetė „Kipras, Fiodoras ir kiti“ – S. Martinaitytė, A. Eitmanavičiūtė