KONCERTAS „JUMS ŠIRDY DAR NE RUDUO“

KONCERTAS „JUMS ŠIRDY DAR NE RUDUO“

Spalio 27 d. 15 val. senjorai gausiai rinkosi M. ir K. Petrauskų namuose, kur vyko VDU Muzikos akademijos studentų koncertas, kuriame muzikavo VDU Muzikos akademijos profesorė Sabina Martinaitytės, profesorė Audronė Eitmanavičiūtė ir jų studentai: dainininkai – Ugnė Matukaitytė, Rokas Jasikas, Gytis Murauskas, Neringa Bukauskaitė, Vita Džiulna, Paulius Šatavičius, Marius Bytautas, Ilja Plotnikov, Emilija Bagdonaitė, Kristupas Bauža, Paulius Katiliavas, Ieva Vaivadaitė, Violeta Šimoliūnaitė; pianistai – Kotryna Kaklauskaitė, Živilė Kudirkaitė, Domantė Matulevičiūtė, Vardan Gyodakyan (Armenia).

 Koncerte skambėjo lietuvių kompozitorių dainos ir seni, gerai pažįstami estradiniai šlageriai.

PROGRAMA

 1. K.Čiurlionis, duetas „Mikit, lankos“, ž. E.Krasnohorskos – V.Džiulna, R.Jasikas, D.Matulevičiūtė
 2. Indra, harm. lietuvių l. d. „O kai mes augom“ – V.Šimoliūnaitė, K.Kaklauskaitė
 3. Kaveckas, „Susitikt tave norėčiau vėlei“, ž. V.Sputo – K.Bauža, K.Kaklauskaitė
 4. Gailevičius, harm. l. l. daina „Tykiai, tykiai“ – I.Vaivadaitė, K.Kaklauskaitė
 5. Novikas, „Sula“, ž. V. Bložės – I.Plotnikov, V.Gyodakian
 6. Lopas, Parafrazė lietuvių liaudies dainos „Pūtė vėjas“ temomis – V.Džiulna, D.Matulevičiūtė
 7. Gorbulskis, „Dainuoju Lietuvą“, ž. J. Marcinkevičiaus – M. Bytautas, Ž. Kudirkaitė
 8. Kuprevičius, „Lakštingalos giesmė“, ž. A.Babicko – E. Bagdonaitė, K. Kaklauskaitė
 9. Kulikauskas, „Giedu giesmelę“, ž. liaudies – P. Katiliavas, K. Kaklauskaitė
 10. Novikas, „Putinai“, ž. A. Saulyno – P.Šatavičius, Ž. Kudirkaitė
 11. Kairiūkštis, „Aš viską užmiršau“, ž. A.Baltakio – N. Bukauskaitė, V. Gyodakian
 12. Makačinas, „Grįžkite, paukščiai“, ž. S. Žlibino – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė
 13. Raudonikis, „Paskutinis tango“, ž. L. Petkevičienės – U. Matukaitytė, V. Gyodakian
 14. Kuprevičius, „Tu-versmė“, ž. P. Širvio – G.Murauskas, Ž.Kudirkaitė
 15. Kuprevičius, „Ir kas do naktis“, ž. Maironio, v. c. „Maironio balsu“ – R.Jasikas, D.Matulevičiūtė
 16. Kuprevičius, duetas „Negaliu nedainuot“, ž. P. Širvio – U. Matukaitytė, G. Murauskas, Ž.Kudirkaitė
 17. Kuprevičius, „Tysliavos valsas“, ž. J.Tysliavos – S.Martinaitytė, A.Eitmanavičiūtė
 18. Barkauskas, „Varlė ir jautis“, ž. A. Pabijūno, v. c. „Trys satyriniai paveikslėliai“ – R.Jasikas, D.Matulevičiūtė
 19. Vilkončius, „Laivas“, ž. A.Baltakio – S.Martinaitytė, A.Eitmanavičiūtė
 20. Peterburgskis, „Paskutinį sekmadienį“ – S.Martinaitytė, A.Eitmanavičiūtė
 21. Kernagis, „Linksminkimos“, ž. A.Vienažindžio – U.Matukaitytė, V.Džiulna, G.Murauskas, R.Jasikas, D.Matulevičiūtė
 22. Kernagis, „Kaip gražu miške“, ž. J.Erlicko – U.Matukaitytė, V.Džiulna, G.Murauskas, R.Jasikas, D.Matulevičiūtė ir visi koncerto dalyviai.

Koncertą kaip visada nuotaikingai vedė prof. Audronė Eitmanavičiūtė