Koncertas Lietuvos žydų genocido dienai

2022 rugsėjo 23 d.minėdami Lietuvos žydų genocido dieną Miko ir Kipro Petrauskų namai ir VDU Muzikos akademija dovanoja koncertą, kuriame skambės V. Ganelino, A. Šenderovo, B Gorbulskio, M. Gebirtig, I. Shpigl, P. Brounoff, L. Pollack, A. Goldfaden, E. Pessen, M. Weinberg, A. Copland, L. Cohen dainos.

Teatralizuotame koncerte dalyvavo profesorių Sabinos Martinaitytės ir Audronės Eitmanavičiūtės studentai Ugnė Matukaitytė (M2), Neringa Bukauskaitė (M2), Juozas Sutkaitis (M1), Emilija Bagdonaitė (B3), Ieva Vaivadaitė (B2), Violeta Šimoliūnaitė (B2), Deimantė Bačiulytė (B1), Ugnė Stražnickaitė (B1), Kristupas Bauža (B3), Paulius Katiliavas (B3). Pianistės prof. Audronė Eitmanavičiūtė ir Domantė Matulevičiūtė.

Koncerto vedėja prof. Audronė Eitmanavičiūtė

Renginys prasidėjo ekskursija „Vilties balsai“, kurioje akcentuojami Valstybės teatre ir muzikos mokykloje, vėliau konservatorijoje, taip pat Mažojoje scenoje veikusių žydų muzikų bei žydų gelbėtojų-muzikų likimai, taip pat Danutės Pomerancaitės išgelbėjimo istorija.

PROGRAMA

  1. A. Schlosser, „He that keepeth Israel“ – J. Sutkaitis, A. Eitmanavičiūtė;
  2. E. Pessen, „Shlof mein Fegele“ – – E. Bagdonaitė, D. Matulevičiūtė;

3. M. Weinberg, „Einleitung“, Sieben jiddische Lieder – V. Šimoliūnaitė, A. Eitmanavičiūtė;

4. B. Gorbulskis, „Kol žemė sukas“ – K. Bauža, D. Matulevičiūtė;

5. M. Gebirtig, „Yankele“ – N. Bukauskaitė, D. Matulevičiūtė;

6. M. Weinberg, „Breytele“, Sieben jiddische Lieder – I. Vaivadaitė, A. Eitmanavičiūtė;

7. A. Šenderovas, 2 dainos iš vokalinio ciklo „Karvė ėdė šieną“; „Karvė“ ir „Katino galvojimas“ – P. Katiliavas, D. Matulevičiūtė;

8. P. Brounoff, „Unter di Grinnike“ – U. Matukaitytė, D. Matulevičiūtė;

9. V. Ganelinas, Baltaragio daina, miuz. „Velnio nuotaka“ – J. Sutkaitis, A. Eitmanavičiūtė;

10 A. Goldfaden, Absalom lied Rozhinkas mit Mandeln, operetta „Sulamith“ – E. Bagdonaitė, A. Eitmanavičiūtė;

11. M. Gebirtig, „Стоит гора высокая“ – P. Katiliavas, A. Eitmanavičiūtė;

12. L. Pollack, „My Yiddishe Momme“ – N. Bukauskaitė, A. Eitmanavičiūtė;

13. I. Shpigl, „Mach tzu di eygelech“ – Tango from the Łódź ghetto – K. Bauža, A. Eitmanavičiūtė;

14. A. Šenderovas, 5 daina iš vok. c. „Puslapiai Iš užmirštos knygos“ – U. Matukaitytė, D. Matulevičiūtė;

15. L. Cohen, „Hallelujah“, anim. F. „Shrek“ – U. Stražnickaitė, D. Bačiulytė + visi, A. Eitmanavičiūtė;