Koncerte „Išgirskime Lietuvą“ skambėjo daug naujų lietuvių kompozitorių kūrinių

2024 kovo 11 d. Nepriklausomybės atkūrimo dieną Kauno Miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų padalinyje itin gausiai susirinkusiai publikai dainavo VDU Muzikos akademijos profesorių Sabinos Martinaitytės ir Audronės Eitmanavičiūtės klasių studentai, tarptautinių konkursų laureatai 1B Liepa Dabriškaitė, 2B Deimantė Bačiulytė, 2B Ugnė Stražnickaitė, 3B Ieva Vaivadaitė, 3B Violeta Šimoliūnaitė, 4B Emilija Bagdonaitė, 4B Marius Bytautas, 4B Kristupas Bauža. Jiems talkino pianistai prof. Audronė Eitmanavičiūtė, Domantė Matulevičiūtė, 1M Vardan Gyodakyan. Koncerto vedėja prof. Audronė Eitmanavičiūtė.

Programoje skambėjo lietuvių kompozitorių F. Bajoro, G. Savinienės, G. Kuprevičiaus, G. Svilainio, L. Vilkončiaus, J. E. Šedytės, M. Bialobžeskio, R. Šerkšnytės, V. Jakubėno, M. Natalevičiaus, V. Kernagio vokaliniai kūriniai ir dainos iš Antano Šabaniausko repertuaro (red. G. Kuprevičiaus).

PROGRAMA

G. Kuprevičius, „Tokia Lietuva“ – U. Stražnickaitė, A. Eitmanavičiūtė

G. Savinienė, „Išgirskim Lietuvą“ – D. Bačiulytė ir E. Bagdonaitė, I. Vaivadaitė, V. Šimoliūnaitė, U. Stražnickaitė, L. Dabriškaitė, A. Eitmanavičiūtė

F. Bajoras, l. l. d. „Aš turėjau brolužėlį“ – D. Bačiulytė, D. Matulevičiūtė

J. Tallat-Kelpša, „Ne margi sakalėliai“ – I. Vaivadaitė, D. Matulevičiūtė

V. Jakubėnas, „Kol jauns, nevedęs buvau“ – K. Bauža, D. Matulevičiūtė

L. Vilkončius, „Sapnų arkliukas“ – V. Šimoliūnaitė, D. Matulevičiūtė

J. E. Šedytė, l. l. d. „Beauštanti aušružėlė“ – U. Stražnickaitė, A. Eitmanavičiūtė

R. Žigaitis, „Buvo neseniai“ – M. Bytautas, V. Gyodakyan

J. Bankas, „Spaudos baliaus valsas“, G. Kuprevičiaus red. – L. Dabriškaitė, A. Eitmanavičiūtė

S. Romberg, „Ar atminsi?“, G. Kuprevičiaus red. – I. Vaivadaitė, D. Matulevičiūtė

J. Petersburski, „Paskutinis sekmadienis“ – E. Bagdonaitė, D. Matulevičiūtė;

M. Natalevičius, „Aš laimingas“ – M. Bytautas, V. Gyodakyan

G. Kuprevičius, Veronikos romansas, miuziklas „Veronika“ – V. Šimoliūnaitė, D. Matulevičiūtė

L. Vilkončius, „Šviesos arija“, op. „Paukštė“ – L. Dabriškaitė, A. Eitmanavičiūtė

R. Šerkšnytė, Merės daina, op. „Penki Merės stebuklai“ – E. Bagdonaitė, A. Eitmanavičiūtė

M. Natalevičius, „Labas rytas“ – M. Bytautas, V. Gydodakyan

G. Svilainis, „Tūto, taka-to, tūto“ – U. Stražnickaitė, L. Dabriškaitė, A. Eitmanavičiūtė

V. Kernagis, „Nereikia karo“ – visos solistės.