KONKURSAS TARPTAUTINEI PRAKTIKAI SU „ERASMUS+“ PROGRAMA 2022–2023 m. m.

Visus studentus, norinčius dalyvauti „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  https://epasirasymas.vdu.lt/

Dokumentai atrankai:
1.
Atrankos anketa; 2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą); 3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/praktika-uzsienio-salyse/

 

STUDENTŲ PRAKTIKOS KONKURSAS
NE ES/EEE ŠALYSE

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse dėl galimybės atlikti praktiką ne ES/EEE šalyse ir gauti VDU mobilumo stipendiją.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą ( https://epasirasymas.vdu.lt/ Application form for traineeship in non- EU/EEE countries) turi pateikti iki 2022 m. lapkričio 14 d.

Studentai praktikos vietą turi susirasti savarankiškai ir konkurso metu pateikti organizacijos patvirtinimą, apie galimybę atlikti joje praktiką. Absolventai šioje programoje dalyvauti negali.

Daugiau informacijos: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/praktika-uzsienio-salyse/

COMPETITION FOR THE ERASMUS TRAINEESHIP_LT_1

LT. 2022-2023 praktika ne ES_su VDU mobilumo stipendija