Lietuvių operos premjera: „Carmen” – svaiginanti kaip vynas

Lietuvių opera Čikagoje turi tradiciją – į naujo spektaklio premjerą žiūrovai kviečiami praėjus dviem savaitėms po šv. Velykų. Lietuvių operos pastatyta Georges Bizet ,,Carmen” turėjo būti parodyta prieš dvejus metus, tačiau tuomet spektaklio datą ,,atšaukė” pasaulinė pandemija. Pradėtas darbas nepražuvo, jis per tą laiką subrendo kaip geras vynas. 2022 m. gegužės 1 dieną žiūrovai rinkosi į ilgai lauktą operos ,,Carmen” premjerą, vykusią J. Sterling Mor ton High School salėje, talpinančioje 2 500 žiūrovų. Spektaklyje dalyvavo ir Amerikos lietuviai ir Lietuvos solistai.

Pagrindinį Carmen vaidmenį atliko tarptautinių konkursų laureatė, Kauno ir Klaipėdos valstybinių teatrų solistė, VDU Muzikos akademijos asistentė Gabrielė Kuzmickaitė-Žukauskienė

Don Choze vaidmenį atliko tarptautinių konkursų laureatas, kauno Valstybinio muzikinio teatro solistas, VDU Muzikos akademijos docentas Egidijus Bavikinas

Fraskitos vaidmenį atliko taip pat VDU Muzikos akademijos alumnė, gyvenanti Čikagoje Vilma Skučienė.

 

Beje, visi šie solistai ir Čikagos Lietuvių operos chorą papildęs VDU Muzikos akademijos alumnis Martynas Žukauskas dainavimo studijas baigė pas tą pačią profesorę Sabiną Martinaitytę.

VDU Muzikos akademijos M2 studentas Kazimieras Ivanovas (doc. R. Navikaitės kl.) taip pat talkino Amerikos lietuvių operos chorui.

Spektaklio režisierius VDU Muzikos akademijos docentas Nerijus Petrokas.

Publika spektaklį palydėjo audringais plojimais.

 

Lietuvių operos Čikagoje viceprezidentė Daina Miežlaiškis interviu laikraštyje „Draugas“ sako, kad „Tokie projektai sujungia žmones, mes visi tampame tarsi viena didelė šeima. Šis pasiruošimo laikas nėra lengvas, tačiau jį vėliau prisimename kaip įdomias gyvenimo akimirkas. Tai ir yra tas atpildas, kuris mums ,,sumokamas” už darbą“.