Alvidas Remesa: Muzika Dievo ir žmogaus draugystei, koncertas skirtas kompozitoriaus A. Remesos 70-mečiui paminėti

Alvidas Remesa: Muzika Dievo ir žmogaus draugystei, koncertas skirtas kompozitoriaus A. Remesos 70-mečiui paminėti

2021 lapkričio 13 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje ir lapkričio 14 d. Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje skambėjo jubiliejinę sukaktį šiemet pasitinkančio kompozitorius, Alvido Remesos, iki šiol save vadinančio „kauniečiu tremtyje“, kūrinių koncertas. Kaune gimęs, čia pasukęs muzikos keliu jis išvyko studijuoti į Vilnių, o po studijų tuometinėje konservatorijoje pradėjo dirbti Klaipėdoje, kur darbuojasi iki šiol. Atgimimo laikotarpiu A. Remesa studijavo teologiją, gilinosi į bažnytinės muzikos istoriją, muzikos liturgiją, grigališkąjį choralą, tapo vienuoliu pranciškonu, dvylika metų ėjo vargonininko pareigas Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčioje, o šiuo metu dar dirba muzikos psichoterapeutu Klaipėdos psichiatrinėje ligoninėje bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologijos centre, vargonuoja Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bažnyčioje. A. Remesos dėka buvo atkurta Šv. Cecilijos draugija, religinis žurnalas „Šv. Pranciškaus varpelis“, įsteigtas Lietuvos katalikų mokslų akademijos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos universitete įkurtas Muzikologijos institutas, Lietuvoje – Respublikinis muzikinės psichiatrijos centras.

Kompozitorius A. Remesa sukūrė daugiau nei šimtą įvairaus žanro kūrinių: pradedant dainomis, baigiant simfonijomis bei scenine muzika, tačiau reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro bažnytiniai opusai. Jie dažnai skamba Lietuvoje bei užsienyje, kompozitoriaus sakralinė muzika giedama Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Anglijos protestantų, Graikijos ortodoksų, Lietuvos ir Centrinės Europos katalikų. Ankstyvajame A. Remesos kūrybos laikotarpyje vyravo tradiciniai neoklasicizmo bruožai, polistilistika, kompozitorius įtraukdavo populiariosios muzikos elementus. Dabartiniame kūrybos etape kompozitorius naudojasi monoteminiu principu, tradicinio ciklo dalys atspindi nuoseklią kūrinio idėjos plėtotę. Kompozitorius mėgsta šiuolaikiškai interpretuoti folklorą, bažnytinėje muzikoje – grigališkojo choralo elementus, kurie subtiliai susipina su šiuolaikinės muzikos kalbos priemonėmis.

Jubiliejiniame koncerte klausytojai išgirdo plačią A. Remesos sakralinės muzikos kūrybos skalę. Koncertą vainikavo septynių dalių simfonija-oratorija „Assumptiones“ mišriam chorui, sopranui, baritonui ir orkestrui, sukurta pranciškoniškojo rožinio septynių paslapčių pagrindu bei skirta Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo garbei. Atlikėjai: Kauno miesto simfoninis orkestras (Vyr. dirigentas Constantine Orbelian (JAV), vadovas Algimantas Treikauskas),  Kauno valstybinis choras (Meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas). Solistai:
GABRIELĖ BUKINĖ (sopranas) – VDU Muzikos akademijos asistentė (prof. S.Martinaitytės kl.)
ANDRIUS APŠEGA (baritonas) – VDU Muzikos akademijos alumnis (prof. S.Martinaitytės kl.).
Dirigentas Robertas Šervenikas.