MUZIKOS ALMANACHAS. JUOZAS GRUODIS IR JO MOKINIAI

MUZIKOS ALMANACHAS. JUOZAS GRUODIS IR JO MOKINIAI

Miko ir Kipro Petrauskų namai ir VDU Muzikos akademija tęsia senjorams skirtą koncertų ciklą „Muzikos almanachas“.

Gruodžio mėnesį paminėjęs kompozitoriaus Juozo Gruodžio gimtadienį, Kauno miesto muziejus kvietė šventes pratęsti su J. Gruodžio ir jo mokinių muzika. Lietuvos muzikos istorijoje kompozitorius J. Gruodis išskiriamas kaip pirmasis, pradėjęs profesionaliai dėstyti kūrybą. Jis tapo tvirtu Lietuvos kompozitorių pedagoginio medžio kamienu, kurio šakos yra jo mokiniai ir mokinių mokiniai.

2022 m. sausio 11 d. 15 val. vykusiame koncerte skambėjo J. Gruodžio ir jo mokinių A. Belazaro, A. Budriūno, V. Klovos, D. Kairaitytės, Z. Bružaitės, R. Martinkėno, V. Ganelino, F. Bajoro dainos, kurias atliko VDU Muzikos akademijos profesorių S. Martinaitytės ir A. Eitmanavičiūtės studentai: V. Šimoliūnaitė, I. Vaivadaitė, P. Katiliavas, K. Bauža, E. Bagdonaitė, V. Džiulna, I. Plotnikov, M. Bytautas, U. Matukaitytė, G. Murauskas. Akompanavo pianistai K. Kaklauskaitė, D. Matulevičiūtė, Ž. Kudirkaitė, V. Gyodakyan. Koncerto vedėja – prof. A. Eitmanavičiūtė.

KONCERTO PROGRAMA

  1. Gruodis, harm. l. l. d. „Obelėlė“ – P. Katiliavas, K. Kaklauskaitė;

2. Kačanauskas, „Vai gražu, gražu“, t. K. Binkio – I. Vaivadaitė, A. Eitmanavičiūtė;

3. ailevičius, „Juokdarys mėnulis“, t. A. Sidabraitės – I. Plotnikov, V. Gyodakyan;

4.  Bajoras, l. l. d. „Tu vyšnela“ – V. Šimoliūnaitė, A. Eitmanavičiūtė;

5. Klova, l. l. d. „Anoj pusėj Dunojėlio“ – K. Bauža, K. Kaklauskaitė;

6. Budriūnas, l. l. d. „Tykiai tykiai“ – E. Bagdonaitė, K. Kaklauskaitė;

7. Indra, l. l. d. duetas „Per Klausučių ulytėlę“ – E. Bagdonaitė, K. Bauža, K. Kaklauskaitė;

8. Belazaras, „Lopšinė rudeninė“, t. J. Aukštikalnio – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė;

9. Belazaras, „Dvidešimt sū“, t. S. Nėries – U. Matukaitytė, V. Gyodakyan;

10. Gruodis, „Rudens tylumoj“, t. P. Budvyčio – M. Bytautas, Ž. Kudirkaitė;

11. Bružaitė, „Elegija“, t. A. Baltakio – P. Katiliavas, K. Kaklauskaitė;

12. Martinkėnas, „Lietuvos partizanų daina“, t. A. Marcinkevičiaus – I. Plotnikov, V. Gyodakyan.

13. Gruodis, „Senelės pasaka“, t. S. Nėries – V. Džiulna, D. Matulevičiūtė;

14. Klova, „Šilagėlė“, t. J. Degutytės, vok. c. „Žemėje ieškosiu tavo bruožų“ – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;

15. Kairaitytė, „Gruodis“, t. V. Mykolaičio-Putino – M. Bytautas, Ž. Kudirkaitė;

16. Gruodis, „Dainius“, t. A. Sidabraitės – G. Murauskas, Ž. Kudirkaitė;

17. Gruodis, „Pavasario naktis Berlyne“, t. K. Binkio – U. Matukaitytė, V. Gyodakyan.