Netekome ilgametės akompaniatorės Rytės Aurelijos Žilinskienės

Liūdna žinia

Netekome ilgametės akompaniatorės  Rytės Aurelijos Žilinskienės.

Muzikos akademijos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Rytės Aurelijos artimiesiems.

Atsisveikinimas:

Pašarvota bus rytoj  (trečiadienį) 16 val. Jonavos g. 41a, Kaunas

Šv. Mišios vyks ketvirtadienį, Karmelitų bažnyčioje  8 val. ryte.

Laidojimas  ketvirtadienį 13:30 val.