SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDA VILKIJOS BAŽNYČIOJE

Visą vasarą vyksta tarptautinio festivalio „operetė Kauno pilyje 2022“ renginiai. Štai 2022 m. liepos 24 d. Vilkijos bažnyčioje skambėjo F.Schuberto mišios G-dur, kurias atliko solistai

Gabrielė Kuzmickaitė (VDU MA prof. S. Martinaitytės asistentė),

Viktorija Zeilikovičiūtė (VDU MA 2M studentė, doc. B. Sodaitytės kl.),

Žygimantas Galinis,

Povilas Padleckis,

VDU kamerinis orkestras,

Dirigentas Jonas Janulevičius (VDU MA profesorius).