Skelbiamas „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkursas

VDU Tarptautinių ryšių departamentas ir VDU Muzikos akademija kviečia visus studentus, norinčius dalyvauti „Erasmus+“ studentų ar „Erasmus+“ absolventų praktikų konkurse, prašome atrankos dokumentus pateikti iki 2021 m. gegužės 31 d.

Svarbu, studentams, kurie studijas baigia 2021 m. birželio mėnesį, tai yra paskutinė galimybė pateikti paraišką absolventų praktikai.

Dokumentai atrankai:

  1. Atrankos anketa; 2. Priimančios organizacijos / įmonės patvirtinimas (pagal TRD nustatytą formą); 3. Fakulteto atstovo rekomendacija (tik absolventų praktikai).

Atrankos kriterijai:

– studento motyvacija;

– geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;

– praktikos atitikimas studijų programai;

– studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;

– dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

– studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;

– studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus „Erasmus+“ praktikos mobilume.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėn. (absolventų praktika vėliausiai gali baigtis – per vienerius metus nuo studijų baigimo datos).

Apie atrankos rezultatus atrankos dalyviai bus informuoti el. paštu iki 2021 birželio 15 d. Daugiau informacijos VDU tinklapyje, adresu: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/praktika-uzsienio-salyse/

Jei turėsite kalusimų kreiptis į mane, arba VDU TRD Tomą Mickevičių.