Suskambėję baigiamieji „Šimtmečio dainos Lietuvai“ koncertai: kvietė prisiminti dainų ir istorijos pamatus

2022 kovo 9 d. artėjant vienai svarbiausių Lietuvos valstybingumo švenčių – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Svetingumo komplekse MONTE PACIS skambėjo baigiamasis koncertų ciklo „Šimtmečio dainos Lietuvai“ akordas. Koncertinė programa – tarsi laiko juosta, kurioje skambėjo kiekvieno dešimtmečio lietuviškos dainos, pradedant M. Petrausko, S. Šimkaus, J. Gruodžio dainomis ir lietuvių liaudies dainų harmonizacijomis ir baigiant T. Makačino, G. Paškevičiaus populiariomis melodijomis. Koncerte dainavo VDU Muzikos akademijos studentai Povilas Strikaitis (prof. T. Ladigos kl.), Klaudijus Zajančkauskas (doc. B. Sodaitytės kl.) ir tarptautinių konkursų laureatai Gytis Murauskas (prof. S. Martinaitytės ir prof. A. Eitmanavičiūtės kl.), Emilija Bagdonaitė (prof. S. Martinaitytės kl.).

Norėdami kartu su visa Lietuva pažymėti vienas iš svarbiausių Lietuvos valstybingumo datų – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, studentai, susibūrę į Harmonija – renginių organizavimo komandaėmėsi iniciatyvos surengti koncertų ciklą „Šimtmečio dainos Lietuvai“. Komandos nariams kilo idėja klausytojams priminti kiekvieno dešimtmečio Lietuvos muzikos padangėje skambėjusias dainas, o kartu ir prisiminti svarbius valstybingumo pamatų kūrimo etapus.

„Harmonijos“ įkūrėjas Gytis Murauskas apie koncertų ciklo idėją sako: Nuo mažens didžiavausi jog esu lietuvis. Įsimylėjau Lietuvos šokį, dainas, papročius, aprangą, kultūrą, gamtą bei žmones. Prieš keletą metų kilo mintis, kad mes savo Valstybingumo šventes švenčiame tik mėnesio skirtumu, tad kodėl gi jų neapjungus, kad galėtume minėti visą mėnesį? Taip gimė idėja surengti „Šimtmečio dainų Lietuvai“ koncertą ir prisiminti mūsų dainų ir istorijos pamatus keliaujant per Lietuvos istoriją dešimtmečiais. Branginu ir vertinu tai, ką turiu, nes laisvė nėra duotybė, ji iškovota mūsų Didvyrių krauju ir geležine valia.“