Svarbi informacija

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1 papunktį bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu…” visą teisės aktą skaitykite čia

VDU studijų organizavimo principai, sušvelninto karantino sąlygomis:

1. Atsižvelgdamas į vis dar egzistuojančią riziką dėl COVID 19 ir galimybę užtikrinti studijų tęstinumą, nuoseklumą ir įgyvendinti visiems vieningus kokybės reikalavimus, vykdant nuotolines studijas*, VDU pavasario semestro studijas numato baigti nuotoliniu būdu.
2. Palaikydami ir suprasdami autonomijos principus bei atsižvelgdami į universiteto bendruomenės brandumą bei sąmoningumą, jei studijų kokybei užtikrinti būtinas kontaktinis darbas**, bendru studijų dalyvių sutarimu ir laikantis saugumo reikalavimų***, studijų procesas nuo 2020 m. gegužės 25d. gali būti vykdomas ir kontaktiniu būdu.
3. Studijų formos pasirinkimas negali turėti jokios įtakos studentų žinių vertinimo procesui.
* Pavyzdžiui, nuotoliniu būdu gali būti vykdomos: paskaitos, seminarai, egzaminai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamųjų darbų tarpiniai ir viešieji gynimai. Užsiėmimai vykdomi pagal studijų tvarkaraštyje numatytus laikus ir akademiniame kalendoriuje patvirtintas datas.
** Fakultetų/ akademijų vadovai priima sprendimą, pasitarę su katedromis, programų komitetais bei studentų atstovais, įvertina tokių studijų būtinumą vykdyti kontaktiniu būdu ir galimybes jas vykdyti. Fakulteto/akademijos administracija užtikrina tokių užsiėmimų registraciją ir saugos reikalavimų vykdymą.
Jei įmanoma užtikrinti kontaktinių užsiėmimų reikalavimus ir dėstytojų, studentų bei darbuotojų saugos reikalavimus, studijos kontaktine forma gali būti planuojamos ir numatomos vykdyti jei būtina studijų kokybei užtikrinti, pavyzdžiui šiais atvejais: baigiamųjų kursų laboratoriniai darbai, kurių vykdymui būtina laboratorinė įranga; baigiamųjų kursų / baigiamųjų darbų praktinės užduotys, kuriems atliktu nuotoliniu būdu nėra galimybės; baigiamųjų darbų rengimui būtini eksperimentiniai tyrimai; profesinės veiklos praktikos, kurios vykdomos ne uždarose patalpose arba kurių atlikimui reikalingų veiklų neriboja COVID-19 infekcijos valdymo priemonės ir LRV sprendimai.
*** Kontaktinių užsiėmimų būtinieji saugumo reikalavimai:
1. Užsiėmime dalyvaujančiųjų skaičius negali viršyti 15-os dalyvių.
2. Išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp užsiėmimo dalyvių.
3. Užsiėmimo dalyviai naudoja individualios apsaugos priemones (veido kaukes ir pirštines).
4. Ateidami į užsiėmimą visi turi galimybę pasimatuoti kūno temperatūrą.
5. Užsiėmimo patalpa aprūpinta dezinfekcijos priemonėmis ir dezinfekuojama bei išvėdinama po kiekvieno užsiėmimo.
6. Jei naudojama kompiuterinė įranga, kiekvienas dalyvis turi asmeninę klaviatūrą ir kompiuterinę pelę.