Sveikiname doc. Šviesę Čepliauskaitę – akademijos studentai išrinko geriausia akademijos dėstytoja 2022-2023 mokslo metais