Ukrainos palaikymui skirtame koncerte susivienijo VDU MA studentai, dėstytojai ir alumnai

VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros dėstytojai, studentai ir alumnai (beveik visi jie dainavimo mokėsi prof. S. Martinaitytės kl.) kartu su Kauno kultūros centro vyrų choru „Perkūnas“ kovo 5 d. kvietė visus Kauno gyventojus ir miesto svečius į palaikymo koncertą Ukrainai, kuriame per muziką ištarė „Ukraina, mes esame su Tavimi! Україно, ми з Тобою!“. Koncertas vyko Kauno Kultūros centre. Koncerto organizatorė profesorė Audronė Eitmanavičiūtė.

Koncerte dainavo alumnai Andrius Apšega, Martynas Žukauskas, Joris Rubinovas, prof. Sabinos Martinaitytės studentai Emilija Bagdonaitė, Ugnė Matukaitytė, Gytis Murauskas, Vardan Geodakyan, dėstytojai Prof. Audronė Eitmanavičiūtė, doc. Egidijus Bavikinas, asis. Andrej  Bestchastny,  asis. Gabrielė Bukinė, asis. Gabrielė Kuzmickaitė – Žukauskienė, lekt. Kotryna Kaklauskaitė. Koncerto vedėjas doc. Aleksandras Rubinovas.

Atėję į Kauno kultūros centrą žmonės išreiškė vienybę ir solidarumą.

KKC kolektyvų ir VDU Muzikos akademijos bendras projektas

Koncertas „Ukraina, mes esame su tavimi“

PROGRAMA

  1. Ukrainos Valstybinis himnas
  2. Aleksandras Rubinovas

3. «Реве та стогне, Днiпр шiрокiй», ž. T. Ševčenko

4. «Думi moi“, ž. T. Ševčenko – KKC vyrų choras „Perkūnas“, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Misiukevičius

5. B. Dvarionas, Skudučio baladė, op. „Dalia“ – Egidijus Bavikinas, A. Eitmanavičiūtė

6. J. Karnavičius, Gražinos arija, op. „Gražina“ – Gabrielė Kuzmickaitė, A. Eitmanavičiūtė

7. G. Kuprevičius, „Priešpaskutinis kadišas“ – Joris Rubinovas, A. Eitmanavičiūtė

8. С. Гулак- Артемовскi, Пiснь Окаснi, оп. «Запорожець за Дунаэм» – Gabrielė Bukinė, Eitmanavičiūtė

9.L. Vilkončius, „Dėl tos dainos“, J. Marcinkevičiaus – Martynas Žukauskas, K. Kaklauskaitė

10. F. Nadenenko, „Чорнії брови, карії очі“ – Andrius Apšega, A. Eitmanavičiūtė

11. G. Kuprevičius, „Alsuoti“, ž. A. Mikutos, v. c. „Alsuoti“ – Joris Rubinovas, A. Eitmanavičiūtė

12. G.Kuprevičius, „Sunkus ruduo“, ž. J. Marcinkevičiaus – Gabrielė Kuzmickaitė, A. Eitmanavičiūtė

13. V. Kernagis, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, ž. M. Martinaičio – Andrius Apšega, A. Eitmanavičiūtė

14. В. Косенко, „На Mайданi“, ž. П. Тичини – M.artynas Žukauskas, Kotryna Kaklauskaitė

15. G.Kuprevičius, «Adagietto», baletas „Atviros jūros vaikas“ – Gabrielė Bukinė, A. Eitmanavičiūtė

16.G. Kuprevičius, Herkaus Lamento, op. „Prūsai“ – Egidijus Bavikinas, A. Eitmanavičiūtė

17. O. Bilaš, „Два кольори”, сл. Д. Павличка – Andrej Bestchastny

18. П. Майборода, „Рідна Мати моя…”, сл. А. Малышко – Andrej Bestchastny

19. Jamala, „1944“ – Emilija Bagdonaitė, Ugnė Matukaitytė, Gytis Murauskas, Vardan Gyodakyan.

20. Z.Prеisner, „Lacrimosa“, „Requiem“ – G. Bukinė, U. Matukaitytė, E. Bagdonaitė, E. Bavikinas, G. Murauskas, A. Apšega, G. Kuzmickaitė, M. Žukauskas, A. Eitmanavičiūtė