VDU MUZIKOS AKADEMIJOS STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2022 METAIS

Egzaminas
Pavadinimas (kodas) A/B Egz.
Test.
Vert.
sist.
Min.
teig.
Įvert.
Akordeonas (1301) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-329-Atlikimo menas; Akordeonas [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Chorinis dirigavimas (1302) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-330-Atlikimo menas; Choro dirigavimas [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Dainavimas (1303) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-331-Atlikimo menas; Dainavimas [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Džiazas (1304) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-332-Atlikimo menas; Džiazas [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Fortepijonas (1305) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-333-Atlikimo menas; Fortepijonas [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Styginiai instrumentai (1306) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-335-Atlikimo menas; Styginiai instrumentai [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Pučiamieji ir mušamieji instrumentai (1307) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-334-Atlikimo menas; Pučiamieji ir mušamieji instrumentai [6121PX031] (Muzika) 2022-03-25, 11:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Fotografavimas duota tema (1311) (Nuotolinis) A E 100 16 VDU-337-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas) 2022-03-17, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Paskirtos temos interpretacijos kadruotėje (1312) (Nuotolinis) A E 100 16 VDU-337-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas) 2022-03-17, 15:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Motyvacinis pokalbis ir Kūrybinio aplanko vertinimas (1313) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-337-Naujųjų medijų menas; Galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX034] (Medijų menas) 2022-03-18, 16:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Gebėjimų testas (Muzikos produkcija) (1321) (Nuotolinis) A E 100 16 VDU-336-Muzikos produkcija; Studijos vyksta anglų kalba, studijų trukmė 3,5 metų; galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX033] (Muzika) 2022-03-17, 13:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Motyvacinis pokalbis ir Stojančiojo kūrybos aplanko vertinimas (Muzikos produkcija) (1322) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-336-Muzikos produkcija; Studijos vyksta anglų kalba, studijų trukmė 3,5 metų; galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų, įgyti pedagogo kvalifikaciją; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121PX033] (Muzika) 2022-03-17, 17:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Muzika (mokomojo dalyko pedagogika) (1351) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-348-Mokomojo dalyko pedagogika; Muzikos pedagogika (Vilniuje; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika) 2022-03-23, 16:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Dailė (mokomojo dalyko pedagogika) (1352) (Nuotolinis) A E 100 16 taip VDU-347-Mokomojo dalyko pedagogika; Dailės pedagogika (Vilniuje; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika) 2022-03-22, 16:00 val.
Nuotolinis egzaminas
Šokis ir teatras (mokomojo dalyko pedagogika) (1353) A E 100 16 taip VDU-349-Mokomojo dalyko pedagogika; Šokio ir teatro pedagogika (Kaune; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją) [6121MX062] (Pedagogika) 2022-03-23, 16:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.
Tarties vertinimas (1361) (Nuotolinis) A T įskaita įsk. taip VDU-357-Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedija; Kaune; galimybė pasirinkti gilinamąją specializaciją: autizmo spektro sutrikimai, surdopedagogika, tiflopedagogika; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121MX067] (Pedagogika) 2022-03-25, 09:00 val.
Nuotolinis egzaminas
VDU-358-Specialioji pedagoginė pagalba; Logopedija; Vilniuje; galimybė pasirinkti gilinamąją specializaciją: autizmo spektro sutrikimai, surdopedagogika, tiflopedagogika; įstojusiems į VNF vietas – galimybė gauti VDU studijų fondo stipendiją [6121MX067] (Pedagogika)

VDU Atlikimo meno stojamųjų egz aprašas 2022