VDU studentus suvienijo knyga

2022 – 05 – 20 Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje VDU studentų kūrybinė grupė „Declamationes” surengė teatralizuotus Irenos Buckley ir Marie France de Palacio knygos „Le Journal d‘Olga, Comtesse Kalinowska, Princesse Oginska 1836–1840” skaitymus. Knygos „Olgos Oginskienės dienoraštis“ pristatymo metu studentai atliko teatralizuotą programą „Tai tikras jausmas”. VDU MA studentė dainininkė E. Bagdonaitė (prof. S. Martinaitytės kl.) ir pianistė K. Jeganian ne tik skaitė ištraukas iš knygos, bet ir atliko V. Kuprevičiaus romansą „Atmenu… svaigo alyvos“

Spalio 18 dieną Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose ši knyga taip pat buvo pristatyta. Gausiai susirinkę plungiškiai dalyvavo pokalbyje apie „vietos dvasią” ir nadė nustatyti savo žemaitiškąją tapatybę.

Šio pasirodymo metu E. Bagdonaitė fortepijonu atliko F. Shopin Preliudą op. 28, nr. 15 ir to paties kompozitoriaus valsą a-moll ir sudainavo senovinį rusų romansą (Е. Колмановский, „Вас хочу будить“), kurio tekstą į lietuvių kalbą išvertė prof. dr. Irena Buckley.