Skelbiamas papildomas konkursas STUDIJOMS pagal „Erasmus+“ programą 2021-2022 akademiniams metams

Primename, jog skelbiamas papildomas konkursas STUDIJOMS pagal „Erasmus+“ programą 2021-2022 akademiniams metams.
ES šalyse:
Pildyti el. atrankos anketą interneto svetainėje https://epasirasymas.vdu.lt -> Outgoing-Application for Erasmus Study Exchange (EU countries) iki 2021 m. kovo 29 d. (23:59 val.).
Rinkdamiesi institucijas studentai turi atkreipti dėmesį į paraiškų pateikimo terminus ir įvertinti, ar paskelbus konkurso rezultatus turės pakankamai laiko pateikti reikalingus dokumentus pasirinktai priimančiai institucijai.
Atrankoje gali dalyvauti visi VDU Muzikos akademijos nuolatinių bei ištęstinių studijų studentai. Aktyviai dalyvauti konkurse kviečiame studentus su specialiaisiais poreikiais, kurie turi galimybę gauti papildomą finansavimą.
Atrankos rezultatai bus skelbiami 2021 m. balandžio 9 d. VDU interneto svetainėje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu.
Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ studijas, partnerines mokslo ir studijų institucijas, atrankos kriterijus, stipendijų dydžius:
→ www.vdu.lt → Tarptautiniai ryšiai → „Erasmus+“ studijos → Studijos programos šalyse
Už ES ribų:
Taip pat skelbiamas konkursas ir semestro trukmės studijų mainams į ne ES/EEE šalis pagal „Erasmus+“ arba VDU dvišalių mainų programas. Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą https://epasirasymas.vdu.lt/ (Outgoing – Application for Bilateral and Erasmus Study Exchange) turi pateikti iki 2021 m. kovo 29 d.
Atrinktiems studentams skiriama „Erasmus+“ arba VDU mobilumo stipendija.
Studentai bus asmeniškai informuojami apie pirmo atrankos etapo rezultatus bei kvietimą atvykti antrajam atrankos etapui – pokalbiui su atrankos komisija.
Dvišalių mainų partnerių sąrašas: https://ma.vdu.lt/en/international-relationships/agreements
Jei turite kylančių klausimų, lauksiu jūsų susiekiant (e-mail: dominykas.simonis@vdu.lt).
ERASMUS AT EU COUNTRIES:
VMU Music Academy and International Cooperation Department invites students to participate in the additional competition for Erasmus+ studies for the 2021/2022 academic year.
If you want to gain even more international study experience, improve your foreign language skills, become a VMU Ambassador and a part of even bigger international community, participate in the competition and fill in the online application form on https://epasirasymas.vdu.lt -> Outgoing-Application for
Erasmus Study Exchange (EU countries) until March 29th (23:59), 2021.
Erasmus+ list of partners:
When choosing institutions, students must pay attention to the application deadlines and assess whether they will have enough time to submit the required documents to the chosen receiving institutions‘ after the announcement of the results of the competition.
Eligible applicants are full time and part time students. Students with disabilities or special needs have an opportunity to receive additional funding.
The results of competition will be announced on April 9th on VMU website. Each selected student will also be informed personally by e-mail.
Additional information about Erasmus+ studies, partnerships with Higher Education Institutions in foreign countries, criteria of the selection, scholarships, contacts:
→ www.vdu.lt/en → Studies → Exchange studies → Erasmus+ exchange studies → Outgoing students → Studies in Programme countries
ERASMUS EXCHANGE STUDIES COMPETITION AT NON EU/EEA COUNTRIES:
Students are invited to participate in a competition for one semester exchange studies at non EU/EEA countries with Erasmus+ or VMU Mobility scholarship.
Students have to submit completed online application form (Outgoing – Application for Bilateral and Erasmus Study Exchange) until 29th March 2021.
Partners list at non EU/EEA countries: https://ma.vdu.lt/en/international-relationships/agreements
If you have any questions do not hesitate to contact me (e-mail: dominykas.simonis@vdu.lt).